Paieška

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas“ (40 val.)

Programa „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas“ (40 val.).

Data
2023-03-16
Pabaiga:
2023-05-10
Laikas
12.00 val.

15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
R. Sabaliauskienė, IPU mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos ekspertė, G. Buivydienė, mokyt. eksp. R. Čepienė
Tipas
Kursai
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
110,00 €

Dalyviai – IPU mokyklų komandos (mokyklos vadovas, pavaduotojas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai). dėl lektorių pasikeitusio krūvio ir užimtumo, pirmoji mokymų diena vyks kovo 16 d. 12 val.

Programos tikslas – padėti mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurti besimokančią bendruomenę, siekiančią nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo. 2023 m. sausio 30 d. ŠMSM ministrės įsakymu Nr. V-98 patvirtintos Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos. Kvalifikacijos tobulinimo programa padės Lietuvos švietimo įstaigoms įsisavinti šį naują kokybės vertinimo instrumentą, padės mokykloms identifikuoti jų veiklos stipriąsias puses, kylančius iššūkius ir numatyti profesinio augimo gaires. Rekomenduojame programoje dalyvauti mokyklos įsivertinimo grupei kaip komandai. Įsivertinimo grupė programos eigoje turės galimybę pasirengti savo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir mokyklos veiklos tobulinimo planą.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.