Paieška

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas“ (40 val.)

Programa „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas“ (40 val.).

Data
2023-04-19
Pabaiga:
2023-06-07
Laikas
12.00 val.

15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
R. Sabaliauskienė, IPU mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodikos ekspertė, G. Buivydienė, metodininkė, mokyt. eksp. R. Čepienė
Tipas
Kursai
Prioritetas
5 prioritetas
Kaina
110,00 €
Atsakingas asmuo:

Nuotoliniai kursai vyks balandžio 19, gegužės 3, 17, 31, birželio 7

 12 val. virtualioje Zoom aplinkoje.

Dalyviai – IPU mokyklų komandos (mokyklos vadovas, pavaduotojas, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės nariai, pagalbos mokiniui specialistai.

Programos tikslas – padėti mokykloms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, kurti besimokančią bendruomenę, siekiančią nuolatinio ugdymo kokybės gerinimo. 2023 m. sausio 30 d. ŠMSM ministrės įsakymu Nr. V-98 patvirtintos Mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programos, veiklos kokybės įsivertinimo metodinės rekomendacijos.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.