Paieška

„Etikos mokytojų savitarpio pagalbos grupė: mokytojas mokytojui“

Programa „Etikos mokytojų savitarpio pagalbos grupė: mokytojas mokytojui“.

Data
2023-03-15
Laikas
15.30 val.
Pabaiga:
17.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44
Lektorius
Dr. S. Šilingaitė, mokyt. metod. A. Kraujūnienė
Tipas
Metodinis renginys
Prioritetas
4 prioritetas
Kaina
0,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – Kauno etikos mokytojai.

Etikos mokytojai diskutuos apie dorinio ugdymo mokymo iššūkius, situacijas etikos pamokose, perspektyvas.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą.
  • Už renginius mokant dalyviui, mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, renginio informacijoje nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.