Paieška

„Dizartrijų diagnostika, vertinimo kriterijai, monitoringas bei šalinimo būdai“ (6 val.)

Programa „Vaikų, turinčių kalbos sutrikimų visapusiško ugdymo metodai“ (40 val.).

Data
2022-01-24
Laikas
13.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Logoterapeutė E. Šliauterienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
2 prioritetas
Kaina
16,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – logopedai, specialieji pedagogai.

Programa apima įvairius kalbos sutrikimų įveikos būdus. Logopedai ir specialieji pedagogai susipažins su naujaisiais metodais, teikiant vaikams kompleksinę pagalbą, įgytas  žinias, atsižvelgdami į konkretų vaiko sutrikimą, gebės taikyti praktikoje.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Pasiektas maksimalus dalyvių skaičius.