Paieška

„Darnių mokymosi aplinkų kūrimas tarptautiniame eTwinning projekte „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ naudojant  IKT“ (10 val.)

Programa „Tarptautinis eTwinning projektas „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo(si) įgalinimas“ (40 val.).

Data
2022-03-18
Laikas
13.00 val.
Pabaiga:
17.30 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
dr. A. Tamušauskaitė, dokt. K. Grigaitė-Bliūmienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
1 prioritetas
Kaina
22,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, vadovai.

Seminare bus pateikta: darnių aplinkų rūšys; Google Apps ir Learning Apps įrankiai bei jų naudojimo galimybės tarptautiniame etwinning projekte; Google Apps įrankių ir Learning Apps taikymas kuriant darnias e-aplinkas vaikų kūrybiškumui ugdyti projekto eTwinning  platformoje; projekto TwinSpace skyrelių: „Medžiaga“, „Puslapiai“, „Žurnalas“ tvarkymo įrankiai. Partnerių paieška bei ryšių kūrimas / išsaugojimas; nAdobe connect video conference programa ir jos naudojimas projekte kuriant darnias e-aplinkas vaikų darniam vystymui(si).

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.