Paieška

„Darbo sutartis: sąvoka, rūšys, sudarymo procedūra. Darbo tvarką reglamentuojantys dokumentai“ (8 val.)

Programa „Teisiniai darbo santykiai švietimo įstaigose. Ką svarbu žinoti?“ (40 val.).

Data
2022-09-27
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Advokatė M. Striuogienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Seminaro metu išsamiai analizuojamas tinkamas darbo santykių pradžios įforminimo procesas. Pristatomas darbo sutarties turinys. Dėl ko būtina, o dėl ko rekomenduotina susitarti? Dalyviai supažindinami su darbo sutarčių rūšimis ir jų sudarymo ypatumais. Nurodomos galimos probleminės situacijos, pateikiami jų sprendimai, pristatoma aktuali teismų praktika. Atliekama naujausių (priimtų 2022-06-28) Darbo kodekso pakeitimų apžvalga ir lyginamoji analizė. Aptariamos pakeistų teisės normų taikymo praktikoje galimybės. Į ką svarbu atkreipti dėmesį?

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.