Paieška

„Darbo santykių įforminimo aktualijos 2022 metais: nuo darbuotojo priėmimo iki atleidimo“

Programa „Dalykinės informacijos valdymas švietimo įstaigoje“ (40 val.).

Data
2022-06-14
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
28,00 €
Atsakingas asmuo:

Dalyviai – ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, raštvedžiai ir kiti administracijos darbuotojai.

Temos: Darbo kodekso ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimų 2022 metais aptarimas; Priimant į darbą privalomų dokumentų rūšys, jų paskirtis; Darbo tvarkos taisyklių, pareigybės aprašymų ir kt. lokalių teisės aktų rengimo reikalavimai; Darbo sutarčių rengimas; Darbo laikas ir jo apskaita; Kasmetinių atostogų  suteikimo, perkėlimo, pratęsimo, kompensavimo tvarka. Papildomų, nemokamų atostogų suteikimo sąlygos, šių atostogų suteikimo tvarka; Darbo pareigų pažeidimo atvejai, pažeidimų įforminimo tvarka; Darbo santykių pabaigos įforminimas; Asmens byloje kaupiamų ir saugomų dokumentų rūšys jų paskirtis; Personalo dokumentų tvarkymas ir apskaita.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.