Paieška

„Administracinės kalbos vartosena dokumentuose: nuo teorijos į praktiką“ (8 val.)

Programa „Švietimo įstaigos vadovo vadovavimo sričių kompetencijų plėtojimas“ (40 val.).

Data
2022-11-08
Laikas
10.00 val.
Pabaiga:
15.00 val.
Vieta
KŠIC, Vytauto pr. 44 / Virtuali aplinka
Lektorius
Doc. dr. V. Chreptavičienė.
Tipas
Seminaras
Prioritetas
3 prioritetas
Kaina
30,00 €
Atsakingas asmuo:

Seminaras perkeliamas iš spalio 18 d. į lapkričio 8 d. 10 val.

Nuotolinis seminaras (Virtuali aplinka Zoom).

Dalyviai – švietimo įstaigų vadovai, pavaduotojai.

Seminaro temos: Administracinės kalbos ypatumai, jos santykis su bendrine kalba; Bendrosios juridinių asmenų pavadinimų ir jų administracinių padalinių rašymo nuostatos; Dokumentų pavadinimų rašymas; dokumentų pavadinimų sudarymas; Adresato (gavėjo) rašymas dokumentuose; Adresato ir kreipinio rašymas neoficialiuose dokumentuose; Dažniausiai vartojami sutrumpinimai; gimininių žodžių, reiškiančių juridinio asmens statusą, galimi sutrumpinimai; Tikslumo sintaksinė raiška oficialiųjų dokumentų kalboje; Žodžių tvarka ir jų išdėstymo svarba oficialiųjų dokumentų tekstuose; Sakinių išdėstymo svarba oficialiųjų dokumentų tekstuose; Bendraties konstrukcijų vartojimas administracinėje kalboje; Įsakmumo reiškimas administracinėje kalboje; Teisės aktų formalioji ir sintaksinė struktūra; Bevardės giminės formos teisės kalboje; Mandagumo žodžių (ne)vartojimas įvairiuose oficialių dokumentų tekstuose; Nevartotinos senosios ir naujosios svetimybės; Pareigų pavadinimų rašymas dokumentuose, pareigų giminės vartojimas ir kt.

Pastabos

  • Dalyvių, kurie už kvalifikacijos tobulinimo(si) renginius moka savo lėšomis, prašome mokestį iš anksto pervesti į Luminor Bank AS sąskaitą LT75 4010 0425 0003 0278, gavėjas – Kauno švietimo inovacijų centras. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti tikslų renginio pavadinimą. Mokėjimo kvitą prašome atsiųsti iki renginio pradžios (likus ne mažiau kaip 12 valandų), už renginį atsakingam asmeniui, nurodytu el. paštu.
  • Už renginius mokant įstaigai, sąskaita – faktūra bus išsiųsta el. paštu į įstaigą po renginio. Informacija dėl sąskaitų išrašymo el. p. saskaitos@kaunosic.lt
  • Užsiregistravus internetu, papildomai registruotis telefonu nereikia.
  • Dėl seminaro organizavimo įstaigoje paraiškas prašome pateikti direktoriui iki einamojo mėnesio 15 dienos. Tel.: (837)324061, 324043, 324157, el. p. info@kaunosic.lt

Registracija

Renginys pasibaigęs.