Paieška

Psichologų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Silvija Jockutė
silvija.jockute@kaunosic.lt
(8 37) 200127

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacininė kategorija
Rita Juknienė
Pirmininkė
Kauno „Vyturio“ gimnazija, psichologė
Diana Naikauskė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Aurelija Andriuškienė
Sekretorė
Kauno Rokų gimnazija, psichologė
Aušrinė Mančinskienė
Narė
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, psichologė
Violeta Lukauskienė
Narė
Kauno Paparčio pradinė mokykla, psichologė
Asta Chmieliauskienė
Narė
Kauno lopšelis darželis „ Žilvitis“, psichologė
Kristina Pakalnienė
Narė
Kauno Daukanto progimnazija, psichologė
Toma Malvicė
Narė
Kauno Prano Daunio ugdymo centras, psichologė
Ingrida Markūnė
Narė
Kauno lopšelis darželis „Rasytė“, psichologė
Jurgita Augutytė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija, psichologė
Regina Valaitienė
Narė
Jono Žemaičio-Vytauto progimnazija, psichologė
Rūta Čižinauskienė
Narė
Kauno vaikų darželis „Dvarelis“, psichologė