Paieška

Profesinis orientavimas

Profesinio orientavimo paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą. 

Profesinis orientavimas vykdomas vadovaudovaujantis Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 „Dėl Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. A-4134 „Dėl Kauno miesto švietimo įstaigų, kuriose bus finansuojami karjeros specialistų etatai, sąrašų patvirtinimo“.

 

Kauno miesto švietimo įstaigų, kurių karjeros specialistai įdarbinami Kauno švietimo inovacijų centre, sąrašas:

Sonata Češkevičiūtė

 • Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija;
 • Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla;
 • Kauno Tirkiliškių mokykla-darželis.

Skaistė Andriuškevičienė

 • Kauno Petrašiūnų progimnazija;
 • Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla;
 • Kauno „Nemuno“ mokykla;
 • Kauno mokykla-darželis „Rūtelė“.

Dovilė Miciukevičiūtė

 • Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje;
 • Kauno Panemunės pradinėje mokykloje;
 • Kauno „Paparčio“ pradinėje mokykloje;
 • Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje;
 • Kauno „Šilo“ pradinėje mokykloje.

Deividas Stanionis

 • Kauno Prano Daunio ugdymo centras;
 • Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras;
 • Kauno Jono Laužiko mokykla;
 • Kauno mokykla-darželis „Šviesa“;
 • Kauno Montesori mokykla-darželis „Žiburėlis“.