Paieška

Naujienos

Pasidalink savo patirtimi 2021-ųjų Eurodesk apklausoje!
Kauno švietimo inovacijų centras dalyvavo tarptautiniame seminare „Accreditation in Erasmus+“
Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam žydėjimo ilgesy“
Laimėtas Erasmus+ projektas „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“
„Vedlių“ informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa bei stipendijos Kauno mokytojams. Registracija stipendijoms iki rugsėjo 17 d.
Atvėrėme vasarai duris
Su Mokslo ir žinių diena!
Mokinių vasaros stovykla „Mokausi ir žaidžiu“
Žydėjimo ir poezijos sklidina popietė
Už savo vidinę gerovę esame atsakingi patys!
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“
Ir užaugusiems mums reikia žvilgsnio glostančio Mamos…
Kviečiame aplankyti kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms paminėti, parodą
Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“
Maloniai kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pedagoginius darbuotojus, ketinančius pasitikrinti vadybines kompetencijas NŠA ar ketinančius tapti švietimo įstaigų vadovais, registruotis į mokymus
„O mes vaikai, o mes pasaulis“
Etikos popietė-konkursas
Kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė
„Sutikime vasarą saugiai“
Metodinė-edukacinė valanda ,,Iš muziejaus archyvų: Salomėja Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“
Metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“
Patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams ir kitiems pedagogams
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 birželis
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Švietimo iššūkių greitkelis: dalyvauti ar stebėti?“
Respublikinis 3 pradinių klasių mokinių diktanto rašymo konkursas anglų kalba „Listen to write“
Savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkursas
Metodinis renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“
Bendradarbiavimo pamoka „Skandinaviška kelionė liekant namuose“, skirta Skandinavijos dienoms 2021 m.
Metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas. Gerosios praktikos sklaida“
Virtuali paroda „Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“
Antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“
Prieš patyčias mokyklose – gerieji skandinavų pavyzdžiai ir kauniečių patirtys
„Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“
Prof. Benedikto Šetkaus knyga „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“
Tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“
Metodinis renginys „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“
Ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“
Skaitmeninio turinio pritaikymas pamokų organizavimui
Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai
Paskaita tėvams „Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi – pasirūpinsime savim“
Įvyko metodinis renginys bibliotekininkams
Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“
Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime įvardintos veiklos, padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų kalbos pamokose
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Pateikta projekto paraiška „Edukacinė programa „Augu su pasaka“
Metodinė valanda apie jausmų ir emocijų pažinimą
Projektas „Tarptautinė šokio diena 2021“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Bendradarbiavimas su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 gegužė
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2021 balandis)
Istorijos mokytojų metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“
Respublikinės virtualios bendradarbiavimo pamokos „Žemė – visų namai“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos 2021–2022 m.
Frankofonijos mėnesiui skirti renginiai
Malonu sulaukti saulėtų pavasarinių linkėjimų iš Japonijos!
Nacionalinė Frankofoniškojo kokybės ženklo chartijos (QF) mokyklų konferencija „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“
Paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“
Paskaita tėvams „Vaikų teisės. Šiuolaikinis požiūris ir jo taikymas praktikoje“
Balandis – autizmo supratimo mėnuo. Apsilankę mūsų bibliotekoje rasite literatūros šia tema
Renginių akimirkos – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021
Kauno lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytojos –ekspertės Joanos Tėvelytės „Molinių pasakų knyga“
Paskaita tėvams „Broliai ir seserys: kaip padėti su(si)tarti?“
Integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų kelionė po Frankofonijos šalis“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda „Kūrybos virusas 2021 m.“
Asmens vidinės darnos tobulinimas
Paskaita „Pažintis su tradicine lietuvių kultūra“ Hiratsukos miesto vadovams ir bendruomenei
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 balandis
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Kokie yra įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kliuviniai ir paskatos Lietuvos mokyklose?
Kūrybinių darbų paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“
Balandis – Autizmo supratimo mėnuo. Renginių planas
Tokijo žaidynėse Lietuvos olimpiečių lauks įkvepianti Kauno mokinių staigmena
Psichoemocinis klimatas pedagogų kolektyve. Kaip jį pagerinti?
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 kovas
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2020 gruodis)