Paieška

Naujienos

Metodinis renginys „Office 365 sprendimai: hibridinio mokymo galimybės“
Loretos Pladienės kūrybos popietė
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Patyčios neformaliajame suaugusiųjų švietime: prevencijos didinimas gerinant kvalifikacijos tobulinimo programas“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
„Kada laikas sustoja“– Lietuvos progimnazijų mokinių savivaldų forumas „20/20“
Kauno Panemunės pradinės mokyklos įvertinimas!
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Tarptautinio kūrybinių darbų konkurso „EKO RUDUO 2021” organizatoriai dėkoja visiems dalyviams, pateikusiems savo darbus konkursui ir sveikina nugalėtojus
Metodinis renginys „Geografijos mokslo aktualijos“
Metodinis renginys „Matematikos valstybinio egzamino rezultatų analizė“
Gerosios patirties sklaidos renginys „Kauno Milikonių progimnazijos patirtys ir iššūkiai, siekiant ugdymo kokybės“
Respublikinis švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys „Sportiškas ruduo“
Respublikinė konferencija „Mokymo(si) per judesį metodikos taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”
Metodinis renginys „ES finansuotų projektų rezultatai: ikimokyklinių įstaigų veiklos kokybės pokyčiai, idėjos ir naujos galimybės“
„Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ – suaugusiųjų mokymosi savaitė Kauno švietimo inovacijų centre
Suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ renginiai organizuojami Kauno švietimo inovacijų centro
Tarpdalykinis projektas „Medžio pasas“
Metodinė valanda „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas švietimo ir informacijos centras“
Stovykla „Mokausi ir žaidžiu“ mokinių rudens atostogų metu
Vidinės darnos tobulinimo modelis – raktas į geresnį mikroklimatą pedagogų kolektyve
Atsakinga lyderystė daro įtaką ugdytinių pasiekimams: Šveicarijos patirtis
Tarptautinio kūrybinių darbų konkurso “Rieduliukas” organizatoriai dėkoja visiems dalyviams pateikusiems savo darbus konkursui ir sveikina nugalėtojus bei prizininkus
Respublikinio mokinių tapybos konkurso „Dialogas ir spalva“ įvadinis seminaras
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Mokinių piešinių konkurso „Aš ir Vokietija“ darbų parodos atidarymas
Kviečiame dalyvauti!
Informuojame, kad 2021 m. spalio 22 d. numatytas renginys Kauno V. Kudirkos progimnazijos mokytojos metodininkės, LNRS narės Aurikos Navickienės kūrybos popietė „Susitikime gelsvą rudenį…“ nukeliamas vėlesniam laikui. Data bus tikslinama. Sekite informaciją.
Literatūrinė-muzikinė popietė „Mūsų metai – mūsų turtas“
Metodinis renginys „Praktiniai patarimai matematikos brandos darbo vadovui“
Patirties sklaidos renginio „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ tęsinys Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kauno švietimo inovacijų centras įgyvendina Nordplus projektą „Suaugusiųjų skaitmeninių kompetencijų stiprinimas: tarptautinė partnerystė“
Sveikinimas
Tradicinis Kauno muzikos mokyklų mokytojų koncertas „Rudens spalvos“
Kauno švietimo inovacijų centro siūlomos kvalifikacijos tobulinimo programos 2021–2022 m. m.
Poezijos ir menų šventė „Po rudenėjančiu dangum“
Pasidalink savo patirtimi 2021-ųjų Eurodesk apklausoje!
Kauno švietimo inovacijų centras dalyvavo tarptautiniame seminare „Accreditation in Erasmus+“
Pedagogės Zitos Žižniauskienės tapybos darbų paroda „Šviesiam žydėjimo ilgesy“
Laimėtas Erasmus+ projektas „Švietimas – naujas gyvenimo šansas“
„Vedlių“ informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programa bei stipendijos Kauno mokytojams. Registracija stipendijoms iki rugsėjo 17 d.
Ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ugdymo projektas „Žaidžiame kalbą“
Atvėrėme vasarai duris
Su Mokslo ir žinių diena!
Mokinių vasaros stovykla „Mokausi ir žaidžiu“
Žydėjimo ir poezijos sklidina popietė
Už savo vidinę gerovę esame atsakingi patys!
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Integruoto ugdymo modeliai ir nauda mokiniams“
Ir užaugusiems mums reikia žvilgsnio glostančio Mamos…
Kviečiame aplankyti kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms paminėti, parodą
Metodinis renginys „Nuotolinio mokymo ir mokymosi atradimai: kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymas“
Maloniai kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pedagoginius darbuotojus, ketinančius pasitikrinti vadybines kompetencijas NŠA ar ketinančius tapti švietimo įstaigų vadovais, registruotis į mokymus
„O mes vaikai, o mes pasaulis“
Etikos popietė-konkursas
Kūrybinių darbų konkurso „Troliai Mumiai“, skirto Skandinavijos dienoms 2021 m. paminėti, dalyvių apdovanojimo šventė
„Sutikime vasarą saugiai“
Metodinė-edukacinė valanda ,,Iš muziejaus archyvų: Salomėja Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“
Metodinė valanda „Mokyklos ir klasės be streso. Įvertinimas ir švietimo bei mokymo kokybės užtikrinimas“
Patirties sklaidos renginys „Mokymo(si) sėkmė: kuo svarbus socialinis emocinis ugdymas“ Kauno besimokančių mokyklų tinklo nariams ir kitiems pedagogams
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 birželis
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Švietimo iššūkių greitkelis: dalyvauti ar stebėti?“
Respublikinis 3 pradinių klasių mokinių diktanto rašymo konkursas anglų kalba „Listen to write“
Savos kūrybos eilėraščio ir iliustracijos konkursas
Metodinis renginys „Į mokinių poreikių tenkinimą orientuotas nuotolinis mokymas“
Bendradarbiavimo pamoka „Skandinaviška kelionė liekant namuose“, skirta Skandinavijos dienoms 2021 m.
Metodinis renginys „Įtraukusis ugdymas. Gerosios praktikos sklaida“
Virtuali paroda „Knygelė nekaltoji… arba visu greičiu pirmyn į šviesųjį rytojų“
Antikorupcijos žinių ir kūrybos konkursas „Būk sąžiningas“
Prieš patyčias mokyklose – gerieji skandinavų pavyzdžiai ir kauniečių patirtys
„Kūrybiškumo kompetencijos ugdymas nuotolinėse lietuvių kalbos pamokose“
Prof. Benedikto Šetkaus knyga „Lietuviai svetimųjų karuose: bendražygiai ir priešai. Amžininkų liudijimai“
Tarptautinė konferencija „EKO idėjos Lietuvai 2021“
Metodinis renginys „Fizinio ugdymo turinio aktualijos“
Ekonomikos ir informacinių technologijų komiksų konkursas „Aš taupau“
Skaitmeninio turinio pritaikymas pamokų organizavimui
Gerosios patirties sklaidos renginys „Ugdymo procesas, mokant nuotoliniu būdu: iššūkiai, patirtys, sprendimai
Paskaita tėvams „Pasirūpinsime vaiko emocine išmintimi – pasirūpinsime savim“
Įvyko metodinis renginys bibliotekininkams
Respublikinė mokytojų konferencija „Nuotolinio mokymo iššūkiai ugdant mokinių kompetencijas“
Kauno miesto ankstyvojo anglų kalbos mokymo mokytojų metodinio būrelio pasitarime įvardintos veiklos, padedančios ugdyti kalbinius gebėjimus nuotolinėse anglų kalbos pamokose
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Pateikta projekto paraiška „Edukacinė programa „Augu su pasaka“
Metodinė valanda apie jausmų ir emocijų pažinimą
Projektas „Tarptautinė šokio diena 2021“
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Bendradarbiavimas su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 gegužė
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2021 balandis)
Istorijos mokytojų metodinis renginys „Darbas su SUP mokiniais istorijos pamokose. IKT panaudojimo galimybės įtraukiajame ugdyme. Geroji patirtis“
Respublikinės virtualios bendradarbiavimo pamokos „Žemė – visų namai“
Frankofonijos mėnesiui skirti renginiai
Malonu sulaukti saulėtų pavasarinių linkėjimų iš Japonijos!
Nacionalinė Frankofoniškojo kokybės ženklo chartijos (QF) mokyklų konferencija „Frankofoniškasis ugdymas virtualioje realybėje“
Paskaita „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika“
Paskaita tėvams „Vaikų teisės. Šiuolaikinis požiūris ir jo taikymas praktikoje“
Balandis – autizmo supratimo mėnuo. Apsilankę mūsų bibliotekoje rasite literatūros šia tema
Renginių akimirkos – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2021
Kauno lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ meninio ugdymo mokytojos –ekspertės Joanos Tėvelytės „Molinių pasakų knyga“
Paskaita tėvams „Broliai ir seserys: kaip padėti su(si)tarti?“
Integruota pamoka „Prancūziškai kalbančios šalys“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Pasaulio pažinimo pamoka „Panemuniukų kelionė po Frankofonijos šalis“, skirta Frankofonijos mėnesiui minėti
Lietuvos mokinių technologijų olimpiados II (miesto) etapo kūrybinių darbų paroda „Kūrybos virusas 2021 m.“
Asmens vidinės darnos tobulinimas
Paskaita „Pažintis su tradicine lietuvių kultūra“ Hiratsukos miesto vadovams ir bendruomenei
Gerosios patirties sklaida. Dėkojame Jums!
Metodinis renginys „Kaip mokyti apie Holokaustą? Praktiniai pavyzdžiai“
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 balandis
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina Erasmus+ projektą „Kova su patyčiomis mokykloje“
Kokie yra įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kliuviniai ir paskatos Lietuvos mokyklose?
Kūrybinių darbų paroda „Olimpinis tiltas tarp Lietuvos ir Japonijos“
Balandis – Autizmo supratimo mėnuo. Renginių planas
Tokijo žaidynėse Lietuvos olimpiečių lauks įkvepianti Kauno mokinių staigmena
Psichoemocinis klimatas pedagogų kolektyve. Kaip jį pagerinti?
Į pagalbą Kauno miesto abiturientams. 2021 kovas
Bibliotekoje gautos naujos knygos (2020 gruodis)