Paieška

Muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Eglė Valantinienė
Pirmininkė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja ekspertė
Sandra Mikušauskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė
Edita Matulionienė
Sekretorė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja ekspertė
Jurga Senkutė
Narė
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla, mokytoja ekspertė
Daina Marija Marcinkevičiūtė
Narė
Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykla, mokytoja ekspertė
Marius Laurynaitis
Narys
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytojas metodininkas
Evaldas Liutkauskas
Narys
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytojas metodininkas
Violeta Jucevičienė
Narė
Kauno 1-oji muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė
Agnė Kulikauskienė
Narė
Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla, „Varpelis“,
vyr. mokytoja
Gražina Dainauskienė
Narė
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla,
mokytoja ekspertė
Jolanta Pienauskienė
Narė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Ingrida Tarvydienė
Narė
Kauno sakralinės muzikos mokykla,
mokytoja metodininkė