Paieška

Mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė

 

Pareigos
Ugdymo įstaiga, kvalifikacinė kategorija
Mindaugas Garnionis
Pirmininkas
Kauno Pilėnų pagrindinė mokykla, logopedas, specialusis pedagogas metodininkas
Linita Sabienė
Pirmininko pavaduotoja
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė
Milita Akambakienė
Sekretorė
Kauno Veršvų gimnazija, specialioji pedagogė, logopedė ekspertė
Liuda Jarošienė
Narė
Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla, specialioji pedagogė, logopedė ekspertė
Rūta Mirauskienė
Narė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija, logopedė-specialioji pedagogė ekspertė
Raimonda Žemaitaitienė
Narė
Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla, logopedė metodininkė
Jolanta Raimonda Lišauskienė
Narė
Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė
Kristina Ambrazevičienė
Narė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija, logopedė metodininkė
Daiva Krutėjevienė
Narė
Kauno Jono Laužiko mokykla, specialioji pedagogė metodininkė
Reda Petrauskienė
Narė
Kauno Šančių mokykla-daugiafunkcis centras, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė
Rasa Benešiūnienė
Narė
Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, specialioji pedagogė, logopedė metodininkė