Paieška

Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Irena Valentukonienė
biblioteka@kaunosic.lt
(8 37) 32 40 50

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Ona Kazakevičienė
Pirmininkė
Kauno Vyturio gimnazija,
vyresnioji mokytoja, bibliotekos vedėja
Rita Drabavičiūtė
Pirmininkės pavaduotoja, sekretorė
Kauno „Nemuno“ mokykla,
bibliotekininkė
Vida Stepučinskienė
Narė
Kauno Palemono gimnazija,
bibliotekos vedėja
Violeta Keidošienė
Narė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,
bibliotekininkė
Ramunė Balčiūnienė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija,
bibliotekininkė
Birutė Babinskienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija, bibliotekininkė
Reda Janušauskienė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,
bibliotekininkė
Dr. Livija
Mačaitytė-Kaselienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija,
bibliotekininkė
Alė Spiridonovienė
Narė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,
mokytoja, bibliotekininkė
Angelė Zubrickienė
Narė
Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija,
bibliotekininkė

Metodinė veikla 2019-2021

Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos, sustatytos eilėmis,
Aš esu pasaulio išmintis,
Aš esu atviros durys.
Įženk!
Būrelio sudėtis 2019-2021 metais:
  • Violeta Keidošienė – pirmininkė;
  • Vida Stepučinskienė – pirm. pavaduotoja;
  • Ingrida Jatkauskienė – sekretorė;
  • Ramunė Balčiūnienė, Birutė Babinskienė, Reda Janušauskienė, Jūratė Paunksnienė, Ausma Gervylė, Ona Kazakevičienė, Dr. Livija Macaitytė-Kaselienė, Alė Spiridonovienė.
Įgyvendinta:
  • Dalyvauta įvairiuose seminaruose ir edukacijose;
  • Nuotolinė edukacija – „Knygos kelias”, kurią vedė dailininkė ir iliustratorė Sigutė Ach.
  • Gerosios patirties sklaida.
Organizuoti renginiai: projektai, viktorinos,  metodinės – edukacinės valandos, parodos, edukacinės – pramoginės veiklos, seminarai-edukacinės išvykos, susitikimai-paskaitos.
Konferencijos:
  • 2021-02-24 respublikinė bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje“;
  • 2020-02-05 respublikinė metodinė-praktinė bibliotekininkų, mokytojų ir mokinių skaitymo skatinimo konferencija „Knyga mūsų pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis“;
  • 2019-12-05 respublikinė bibliotekininkų konferencija „Mokyklų biblioteka – ugdymo veiklų dalyvė „Kauno „Vyturio“ gimnazijoje“;
  • 2019-11-28 respublikinė mokytojų, bibliotekininkų ir mokinių konferencija „Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį. Aš – būsiu…“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms metinėms, Kauno Palemono gimnazijoje;
  • 2019-03-07 respublikinė mokinių, mokytojų ir bibliotekininkų konferencija „Pasaulio lietuviai vakar ir šiandien“ Kauno Kazio Griniaus progimnazijoje.
Parodos:
  • 2020 m. Redos Janušauskienės, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos bibliotekininkės, knygų skirtukų paroda virtualioje aplinkoje „Kelionė po knygų skirtukų pasaulį“;
  • 2020 rugsėjis Kauno Martyno Mažvydo progimnazijos bibliotekininkės Astos Judzinskienės siuvinėtų darbų paroda „Adatų šokis“.
Susitikimai su rašytojais:
  • 2020-01-16 susitikimas su Metų knygos rinkimų 2019 nominante, rašytoja Jurga Tumasonyte ir jos knygos „Undinės“ pristatymas Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.
Išvykos:
  • 2020-05-22 mokyklų bibliotekininkų edukacinė išvyka į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką;
  • Išvyka į Vilniaus knygų mugę 2019, 2020;
  • 2019 m. spalio mėn. seminaras-edukacinė išvyka į Druskininkus „M. K. Čiurlionio keliu“, Druskininkų viešoji biblioteka, .
Nuotoliniai susitikimai:
Metodinis renginys Lietuvos bibliotekų darbuotojams, mokytojams „Leidyklos „Šviesa“ mokomosios literatūros bei kitos aktualios naujienos“.
Gerosios patirties sklaida:
  • 2021-06-02 metodinė-edukacinė valanda mokyklų bibliotekininkams S. Nėries memorialiniame muziejuje „Iš muziejaus archyvų: S. Nėris – lietuvių kalbos mokytoja“. Muziejaus edukatorės, bibliotekos-informacinio centro ved. V. Stepučinskienė (Kauno Palemono gimnazija), bibliotekos ved. O. Kazakevičienė (Kauno „Vyturio“ gimnazija);
  • 2020-10-21 metodinėvalanda-patirtiessklaida „Mokyklos bibliotekininkas. Patirtis naujoj realybėj“. Bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė, V. Stepučinskienė, A. Gervylė, A. Spiridonovienė;
  • 2020-09-12 metodinė valanda „Bibliotekininko darbo patirtys“. Bibliotekininkės dr. L. Kaselienė, D. Paškevičienė, A. Jokubauskienė, O. Kazakevičienė, V. Stepučinskienė, V. Rūdienė;
  • 2020-06-16 bibliotekininkės O. Kazakevičienė, A. Jokubauskienė, R. Kiselytė, dr. L. Mačaitytė-Kaselienė. Virtualioje aplinkoje;
  • Metodinė valanda-patirties sklaida „Bibliotekinio darbo iššūkiai šiandienos kontekste“;
  • Straipsniai apie vykusius renginius viešojoje erdvėje;
  • Organizuojamų veiklų viešinimas Kauno bibliotekininkų grupėje.


Straipsniai

Metodinė valanda „Kauno „Varpo“ gimnazijos biblioteka – šiuolaikiškas švietimo ir informacijos centras“