Paieška

Mokyklų bibliotekininkų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Violeta Keidošienė
Pirmininkė
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija,
bibliotekos vedėja
Vida Stepučinskienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Palemono gimnazija,
bibliotekos vedėja
Ingrida Jatkauskienė
Sekretorė
Kauno Šančių mokyklos
bibliotekos vedėja
Ramunė Balčiūnienė
Narė
Kauno Maironio universitetinė gimnazija
Birutė Babinskienė
Narė
Kauno Antano Smetonos gimnazija,
bibliotekos vedėja
Reda Janušauskienė
Narė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija,
bibliotekos vedėja
Jūratė Paunksnienė
Narė
Kauno Senamiesčio progimnazija,
bibliotekos vedėja
Ausma Gervylė
Narė
Kauno Petrašiūnų progimnazija,
bibliotekos vedėja
Ona Kazakevičienė
Narė
Kauno Vyturio gimnazija,
bibliotekos vedėja
Dr. Livija
Macaitytė-Kaselienė
Narė
Kauno „Varpo“ gimnazija,
bibliotekos vedėja
Alė Spiridonovienė
Narė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija, bibliotekos vedėja
Irena Valentukonienė
Narė
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,
vyresnioji bibliotekininkė