Paieška

Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

KOORDINATORIUS
Jolita Vitauskienė
jolita.vitauskiene@kaunosic.lt
(8 37) 32 41 58

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė
Pareigos
Švietimo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Jūratė Slavinienė
Pirmininkė
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,
mokytoja ekspertė
Edita Baltuškienė
Pirmininkės pavaduotoja
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,
mokytoja ekspertė
Loreta Bulotienė
Sekretorė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija,
mokytoja ekspertė
Audronė Kondrotienė
Narė
Kauno „Saulės“ gimnazija,
mokytoja ekspertė
Rūta Gadeckienė
Narė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,
mokytoja metodininkė
Judita Sakalienė
Narė
Kauno Maironio universitetinės gimnazija,
mokytoja ekspertė
Daiva Mileckienė
Narė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,
mokytoja metodininkė
Daiva Klusaitienė
Narė
Kauno tarptautinės gimnazija,
mokytoja metodininkė
Olgita Cironkaitė
Narė
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjus,
mokytoja ekspertė
Zina Kuncienė
Narė
Kauno „Santaros“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Egidijus Jankūnas
Narys
Prezidento Antano Smetonos gimnazija,
mokytojas ekspertas

Metodinė veikla 2019-2022

Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Jūratė Slavinienė pristatė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio ataskaita).


Straipsniai

Visuotinis Kauno miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų susirinkimas