Įvyko visuotinis Kauno miesto fizikos mokytojų susirinkimas

2022 m. spalio 12 d., 14:58

2022 m. spalio 11 d. Kauno švietimo inovacijų centre įvyko visuotinis Kauno miesto fizikos mokytojų susirinkimas ir metodinis renginys „Pasirengimas dirbti su fizikos atnaujintomis Bendrosiomis programomis“.

Metodinį renginį vedė ir įžvalgomis bei rekomendacijomis, kaip pasirengti darbui pagal atnaujintas fizikos Bendrąsias programas pasidalijo Bendrųjų programų rengėjų grupės narė, LFMA prezidentė Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė Rigonda Skorulskienė (pranešimo skaidrės pridedamos).

Po metodinio renginio visuotiniame Kauno miesto fizikos mokytojų susirinkime Kauno Kazio Griniaus progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, Kauno miesto fizikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rima Baltrušaitienė pateikė metodinio būrelio veiklos ataskaitą už 2019–2022 mokslo metus (ataskaita pridedama).

Susirinkime buvo išrinktas Kauno miesto fizikos mokytojų metodinis būrelis 2022–2025 mokslo metams. Metodinio būrelio nariais tapo Vytautas Baršauskas, Jūratė Blažienė, Larisa Gražienė, Alvydas Janeliūnas, Tomas Kivaras, Reda Krašauskienė, Salomėja Kukauskienė, Eglė Milčė, Vaiva Povilaitytė, Algirda Surblienė, Jurgita Vinciūnienė. Po susirinkimo įvyko pirmasis išrinkto metodinio būrelio posėdis. Metodinio būrelio pirmininke išrinkta Jūratė Blažienė, jos pavaduotoja – Salomėja Kukauskienė, sekretore – Algirda Surblienė.