Paieška

Istorijos mokytojų metodinis būrelis

Metodinio būrelio nuostatai

Metodinio būrelio veiklos planas

METODINIO BŪRELIO SUDĖTIS

Vardas, pavardė 
Pareigos
Ugdymo įstaiga,
kvalifikacinė kategorija
Lina Kostiukovienė
Pirmininkė
Kauno Kazio Griniaus progimnazija,
mokytoja ekspertė
Sigitas Nefas
Pirmininkės pavaduotojas
Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija,
mokytojas metodininkas
Birutė Čiegienė
Sekretorė
Kauno Tado Ivanausko progimnazija,
mokytoja ekspertė
Lina Baliukevičienė
Narė
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Lauras Bartninkas
Narys
Kauno „Vyturio“ gimnazija,
mokytojas metodininkas
Juozapas Blauzdžiūnas
Narys
Kauno Pilėnų progimnazija,
mokytojas ekspertas
Daiva Jakučionienė
Narė
Kauno šv. Kazimiero progimnazija,
mokytoja metodininkė
Edita Mačiulaitienė
Narė
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija,
mokytoja metodininkė
Rolandas Vytautas Lingys
Narys
KTU gimnazija,
mokytojas
Silva Poškuvienė
Narė
Kauno „Santaros“ gimnazija,
mokytoja metodininkė
Inga Račaitytė
Narė
Kauno Jono Jablonskio gimnazija,
mokytoja metodininkė