Eil. Nr.

Kvalifikacijos tobulinimo programos pavadinimas, akreditacijos Nr.

Programos akreditacijos terminas

Patvirtinimas  (Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymo numeris)

1.

„Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų vertiniams: Suomijos patirtis“, akreditacijos Nr. 213000283.

2018-05-11

2015-05-12 įsakymas Nr. VK-68

2.

„Kūrybingumo ugdymas Lenkijos švietimo ir ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000185.

2018-11-15

2015-11-16 įsakymas
Nr. VK-149

3.

„Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 211000272

2019-02-12

2016-02-12 įsakymas Nr. VK-17

4.

„Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“, akreditacijos Nr. 213000794

2019-06-02

2016-06-03 įsakymas Nr. VK-80

5.

„Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. Izraelio patirtis“, akreditacijos Nr. 213000822

2019-10-03

2016-10-04 įsakymas Nr. VK-120

6.

„Efektyvi patyčių ir smurto prevencijos sistema Norvegijos ugdymo įstaigose“, akreditacijos Nr. 213001028

2018-02-27

2017-02-28 įsakymas Nr. VK-20

Additional information