nzVuc2MIdw4n199DlJnJdzpphEElEC5aRQEPmenziXPQ 99Bwzfgnqw V8PmM1obtSbttNPQ4FQ xTfecpHj WLNHl9aA6zM0pfNbbhibO3qI1CcSjqiQg4jmLpponNqNftWCkG8IQw982 h736 noDalyvaudama seminare Danijoje sužinojau apie Danijos švietimo sistemą, kurioje ypač didelis dėmesys skiriamas mokinio individualybei atsiskleisti, išsiaiškinti polinkius ir interesus. Mokslas šioje srityje privalomas nuo 6 metų ir trunka 10 metų. Visose mokyklose ugdymas organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų siekti savo tikslų, derinamos žinios ir praktika paremtas mokymasis. Mokiniai nuolat yra vertinami, mokytojai rengia individualius planus mokiniams, kurie kaskart atnaujinami. Daugumos dalykų nacionaliniai testai organizuojami internetu 2 ir 8 klasėse. Mokyklos baigimo egzaminai yra laikomi 9 klasėje. Dauguma mokinių, baigdami 9 klasę, atlieka projektinį darbą. 


Karjeros ugdymas yra labai svarbi Danijos švietimo sistemos dalis. Mokiniai ruošiami priimti svarbius pirmuosius švietimo ir profesinius sprendimus. Karjeros mokymo dalykas yra privalomas visose mokyklose ir už šio dalyko organizavimą atsakingos mokyklos ir Karjeros ugdymo jaunimo centrai. Šių centrų paskirtis padėti mokiniams pereiti iš vienos pakopos į kitą, supažindinti su įvairiomis galimybėmis tiek akademinėje, tiek profesinėje srityse. Lankantis keliose Danijos mokyklose, buvo įdomu tai, kad mokiniai jau nuo 7 klasės renkasi vietines įmones, kur galėtų susipažinti su tam tikromis specialybėmis, rengia projektus ir reflektuoja klasėse. Tai, anot mokinių, padeda iš arčiau pažinti darbo vietą, būti tikram priimant sprendimą po 9 klasės: ar tęsti vidurinio ugdymo programą ir siekti aukštų pasiekimų moksle, ar pasukti profesinio mokymo link... Dėmesys profesinio ir akademinio mokymosi integracijai Danijoje akivaizdus.

Seminare dalyvavo mokytojai iš 17 Europos šalių, visi dalinomės patirtimi, kaip auginti asmenybę, kuri lengvai prisitaikytų darbo rinkoje ir kurtų pridėtinę vertę savo šaliai.


Kauno „Santaros“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė

Nuotraukų albumas: nuoroda

 

Additional information