Gamtos103x

2018 m. kovo 1-ąją dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centras kartu su Kauno „Santaros“ gimnazija organizavo Kauno miesto gamtos mokslų šventę „Kūrybos ir eksperimentų sala“, skirtą sveikatingumo mėnesiui minėti, kuri vyko Kauno „Santaros“ gimnazijoje. Šventės dalyvius sveikino ir sėkmės linkėjo gimnazijos direktorė Asta Karlienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karaliūtė, KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studijų prodekanė doc. dr. Živilė Rutkūnienė, KTU Cheminės technologijos fakulteto doc. dr. Violeta Kaunelienė. Visiems susirinkusiems muzikinį kūrinį dovanojo Justas Gudašius, 2b klasės gimnazistas.

Renginio tikslai – ugdyti mokinių saviraišką, loginį bei kritinį mąstymą, kūrybinio darbo rengimo kompetencijas; skatinti mokinius taikyti gamtos mokslų pamokose įgytas žinias ir kūrybiškai spręsti problemas; skatinti efektyvų mokinių bei jų mokytojų bendradarbiavimą, miesto mokytojų dalijimąsi gerąja patirtimi; padėti atskleisti mokinių gebėjimus bei ugdomas dalykines ir bendrąsias kompetencijas; plėtoti mokymosi integralumą kaip vieną svarbiausių šiuolaikinio mokymo(si) bruožų; tobulinti mokytojų kompetenciją inicijuojant mokinių mokymąsi netradicinėse erdvėse, virtualioje aplinkoje, mokslinėse, tiriamosiose, eksperimentinėse veiklose. Šventėje dalyvavo per 90 mokinių bei mokytojų iš Kauno Maironio universitetinės gimnazijos, „Saulės“ gimnazijos, Antano Smetonos gimnazijos, Aleksandro Puškino gimnazijos, Palemono gimnazijos, Rokų gimnazijos, Veršvų gimnazijos, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus, Milikonių progimnazijos, KTU Vaižganto progimnazijos, Vinco Kudirkos progimnazijos, Simono Daukanto progimnazijos, Šv. Kazimiero progimnazijos, Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos, Petrašiūnų progimnazijos, Jono ir Petro Vileišių mokyklos, Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos, Vaišvydavos pagrindinės mokyklos bei Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro. 8-ųjų ir 9-ųjų klasių mokiniai gamtos mokslų šventėje, padedami gimnazijos mokinių mentorių bei „Santaros“ gimnazijos mokytojų, atliko praktines kūrybines užduotis: chemijos kabinete – muilo gamybą, biologijos kabinete – kvapiojo aliejaus gamybą, fizikos kabinete – tilto statybą. Po to vyko mokinių kūrybos rezultatų aptarimas ir apibendrinimas, patirčių pristatymai ir diskusijos. Visi dalyvavę kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai  buvo apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Šventės „Kūrybos ir eksperimentų sala“ koordinatorė „Santaros“ gimnazijos direktorės pavaduotoja Deimantė Karaliūtė

AČIŪ „Santaros“ gimnazijos chemijos mokytojui Nomedui Špilkovui, fizikos mokytojams Audriui Budinavičiui ir Antanui Žvaginiui, biologijos mokytojai Rimutei Valauskienei, technologijų mokytojai Eugenijai Bitkevičienei, anglų kalbos mokytojai Daliai Vitkienei, informacinių technologijų mokytojui Edvardui Liniovui, prisidėjusiems prie šventės „Kūrybos ir eksperimentų sala“ organizavimo.

Straipsnio ir nuotraukų autorė Jurgita Mižutavičienė, informacinio centro specialistė

Nuotraukų albumas: https://photos.app.goo.gl/3gsUw9O3Zg1AcnTj2

Additional information