Vasario 23 d. į Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje vykusią kūrybinę popietę „Graži tu, mano brangi tėvyne...“, skirtą Tarptautinei kalbos dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, rinkosi svečiai poetai iš Kelmės, Vilniaus, Kauno, Telšių, Vilkaviškio, kitų Lietuvos miestų ir miestelių. Atvykusiuosius svetingai sutiko ir priėmė bibliotekos šeimininkė Irena Valentukonienė. Jos širdies, sielos ir dėmesingumo užteko kiekvienam svečiui.

Kūrybinės popietės metu Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė pristatė knygą „Kūrybos ir kultūros šviesulys“, skirtą a. a. LNRS pirmininkui Vladui Buragui atminti, kurioje sudėti artimųjų, draugų, bičiulių, LNRS poetų atsiminimai ir eilės.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė Zita Gaižauskaitė pristatė savo knygą „Į vėjo ištiestas rankas“, kurioje, pasak jos, „viso gyvenimo džiaugsmo ir skausmo trupinėliai“. Jai talkinome ir mes, skaitydami atsitiktinai pasirinktas eiles iš šios knygelės – taip pasveikindami poetę su gimtadieniu.

Poetė, profesorė Jūratė Jankauskienė pianinu paskambino keletą muzikinių kūrinių ir čia pat, ekspromtu, subūrė ansamblį, kuris atliko pora patriotinių dainų.

„Eiles kuriu rimtyje, giedrą sielos akimirką, tikiu, kad jos palies skaitytojo širdį“ – pristatydama savo kūrybą kalbėjo pedagogė, šiuo metu dirbanti Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriuje, poetė Vera Vasiljeva. Liejosi švelnios, trapios jos eilės apie Tėvynės, žemės grožį, grįžimą į praeitį...

Muzikos pedagogė, bardė Jūratė Dailydėnienė atliko patriotinių ir dainų pagal poetų eiles. Jai talkino gitaromis pritardami Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokiniai Augustė Putinaitė ir Tautvydas Putinas bei mes – į kūrybinę popietę atvykę svečiai.

Savo prisiminimais apie pokario laikus, nubraukdamas ašarą, dalinosi sausio mėnesį 90-metį atšventęs poetas, fotografas ir meno istorikas Aleksandras Puidokas iš Vilniaus. Į kūrybinę popietę atvykę poetai skaitė savo eiles, jiems nuoširdžiai plojo salėje sėdintys šventės dalyviai.

Turiningą, įdomią šiltą kūrybinę popietę užbaigėme prie suneštinio stalo, ant kurio puikavosi ir Aleksandro atvežti skanumynai.

Širdingai dėkoju visų vardu organizatoriams Daliai Milukaitei-Buragienei ir Irenai Valentukonienei už puikią, nuotaikingą, jaukią šventę. Iki naujų susitikimų!

                                 Poetė Danutė Ruseckaja

Additional information