2017 m. gruodžio mėnesį vyko tarptautinė priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių atvirukų virtuali paroda „Laiškas mano svajonei“, skirta tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, kurią inicijavo Rūta Mirauskienė, logopedė – specialioji pedagogė ekspertė. Renginį organizavo Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Kauno šv. Kazimiero progimnazija. Parodos tikslas – puoselėti ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, vertybines nuostatas, plėtojant komunikavimo, socialinę ir meninę kompetencijas. Virtualioje atvirukų parodoje dalyvavo 196 ugdytiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, iš Lietuvos ir Rumunijos ugdymo įstaigų.

Virtuali paroda vyko „Facebook“ https://www.facebook.com/ruta.mirauskiene paskyroje, kurioje buvo demonstruojami kūrybiniai atvirukai. Parodos dalyviai aktyviai dalyvavo, komunikavo, sutiko bendraminčių, stebėjo ir vertino kitų dalyvių kūrybinius darbus, bendravo su parodos lankytojais, į diskusijas įsitraukė tėvai.

Naudojant įvairią piešimo techniką, ugdytiniai išradingai kūrė atvirukus, kurie skatino reikšti žodžius,  mintis ir tai suteikė jiems džiaugsmą, pasitikėjimą savimi. Atsiliepimuose apie parodą, pasak Palmiros Talijūnienės, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos direktorės, „svajok iš tikrųjų uoliai ir tikėk savo svajonių įgyvendinimu, nes jos padaro Tave didesniu, tvirtesniu ir geresniu!“ Ugdytiniai sukūrė SAVO SVAJONĘ, bendraudami ir bendradarbiaudami su pedagogais, auklėtojais, švietimo pagalbos specialistais, bibliotekininkais, numatė gyvenimo tikslo siekimo ir įgyvendinimo kelius. Dauguma parodos dalyvių svajojo apie gyvenimą šeimoje ir rūpinimąsi žmonėmis bei gamta. Nuostabūs parodos dalyvių kūrybiniai atvirukai sužavėjo ir Liudą Jarošienę, logopedę-specialiąją pedagogę ekspertę, kuri atsiliepimuose apie parodą teigia, jog „pakerėjo mokinių nuoširdumas, atvirumas ir paprastumas. Sutikite, jog ne taip dažnai vaikai, turintys specialiųjų poreikių, turi galimybę parodyti savo kūrybinius gebėjimus. Mums visiems buvo gera proga nors trumpam prisiliesti prie gražių svajonių, jautrių širdžių...“

Parodos metu buvo puoselėjamos bendrosios ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompetencijos, kurios bus reikalingos jiems realiame gyvenime, prisiimant atsakomybę už save, už kitus, savarankiškai priimant sprendimus, tobulinant savo talentus, renkantis profesiją. Parodos dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir virtualiais katalogais.

1 „Aš keliauju pasiekti debesį. Linkiu išvaikščioti ilgais takais ir surasti tą vienintelį... Kelią, debesį. Tą vienintelę laimę, svajonę.“

Karolina Juknelytė, 18 m.

A. Petravičienė, mokytoja, vyresnioji specialioji pedagogė, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialiojo ugdymo skyrius

 

  

 

2„Svajone, esi visai visai paprasta ir mažytė. Tu Jūrų kiaulytė, kurią labai norėčiau turėti. Mama neleidžia tavęs auginti, nes reikia daug priežiūros ir dėmesio. Aš būčiau labai labai laiminga tave turėdama. Pavadinčiau Piene. Tikiuosi, kad mano svajonė greitai išsipildys.“

Kornelija Varzaitė, 11 m.

J. Baltaragienė, specialioji pedagogė, Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija       

 

 

 

3„Mano svajonė, kad būtų išsaugota Baltijos jūra.“

Matas Jonuškis, 14 m.

G. Novogreckienė, specialioji pedagogė metodininkė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla daugiafunkcis centras

 

 

Valerija Segalovičienė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė,

 Rūta Mirauskienė, Kauno šv. Kazimiero progimnazijos logopedė specialioji pedagogė ekspertė.

Additional information