Lektorė - psichol. O. Mačėnaitė (LSU).
   
2020 m. birželio 9, 12
   
Renginio pradžia: 14 val.
 
 
Renginio tipas: Seminaras
Mokymo(si) rūšis: Sinchroninis nuotolinis mokymasis
Vieta: Virtuali aplinka
Dalyviai: Ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai, įvairių dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
Kaina: 15 Eur
   
Registracija: ČIA
   
Aprašymas:  
Seminaro dalyviai aptars, kaip ir kodėl yra svarbu bedradarbiauti ugdymo įstaigai ir šeimoms; kaip tai atsiliepia vaiko ugdymui(si). Bus atkreiptas dėmesys, kad bendradarbiavimo su ugdymo institucija kontekste tėvai yra lygiaverčiai ugdymo proceso dalyviai.

 

Additional information