Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2017-11-13 2017-10-30 Dėl dalyvavimo metodinėje dienoje - išvykoje „Kinestetinis mokymas(is) geografijos ugdyme“

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla ir Nemuno deltos regioninis parkas

siųstis siųstis
2017-10-31 2017-10-30 Dėl skaityto pranešimo konferencijoje  siųstis siųstis
2017-11-13 2017-10-27 Dėl dalyvavimo metodinėje dienoje - išvykoje „Matematikos mokytojų metodinė veikla gerinant ugdymo(si) kokybę. Klaipėdos mokytojų patirtis“ „Ąžuolyno“ gimnazija siųstis siųtis
2017-11-03 2017-10-25 Dėl Kauno miesto istorijos mokytojų teorinės – praktinės konferencijos „Istorijos ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių ugdymo(si) kokybės“ Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija  siųstis siųstis
2017-10-26 2017-10-25 Dėl konferencijos „Etninių tradicijų ir istorijos išsaugojimas mokykloje“. Kauno „Aušros“ gimnazijoje siųstis siųstis
2017 - 11 -13 2017- 10 - 24 Pažyma dėl Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų 9 – 12 (gimnazijų I –IV) klasių mokinių konferencijos „Ieškome prasmės...“ , skirtos A.J.Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje, Žeimenos g. 66. siųstis siųstis
2017-11-08 2017-10-20 Renginys „Metodu,stiprinančių vaikų psichikos sveikatą, mugė“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2017-11-16 2017-10-19 Dėl metodinio renginio „Verslo idėjų generavimas“ Kauno „Saulės“ gimnazija siųstis siųstis
2017-10-20 2017-10-18 Dėl dalyvavimo  metodiniame renginyje „Informacinių technologijų ugdymo turinio įgyvendinimas, siekiant mokinių pasiekimų gerinimo“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2017-10-20  2017-10-17 Dėl dalyvavimo BMT metodiniame renginyje „Šančių mokyklos patirtis: lietuvių kalbos, istorijos, kūno kultūros, geografijos integruotos pamokos „Pažinkime savo gyvenamą vietą“   Kauno Šančių mokykla – daugiafunkcis centras siųstis siųstis

Additional information