Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2017-10-02 2017-09-27 Dėl konferencijos „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“ organizavimo Kauno Rokų gimnazija. siųstis
2017-10-02 2017-09-27 Dėl pranešimų respublikinėje konferencijoje „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“ Kauno Rokų gimnazija. siųstis siųstis
2017-10-02 2017-09-27 Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Jaunasis pedagogas: lūkesčiai, perspektyvos ir galimybės sėkmingai profesinei pradžiai“ Kauno Rokų gimnazija. siųstis siųstis
2017.09.28 2017.09.26  Dėl metodinio renginio „Kalbos atveria duris“ „Saulės“ gimnazija  siųstis siųstis
2017-10-02 2017-09-26 : Inovatyvių mokymo(si) priemonių praktikumas, skirtas 5-12 klasių gamtos ir žmogaus, biologijos, fizikos, chemijos, geografijos mokytojams „Naujausios mokymo technologijos ir priemonės gamtos mokslų pamokose“. KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2017-10-25 2017-10
23-26 d.
Dėl renginio organizavimo siųstis
2017.09.29 2017.09.15-21

Pažyma dėl tarptautinės kūrybinės iniciatyvos „Visi kartu“, skirtos pasaulinei taikos dienai paminėti

Internetas siųstis
2017.09.13 2017.09.12 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Inovatyvios LEAN metodologijos taikymas ugdymo įstaigų veiklos tobulinimui ir pasiekimų gerinimui: pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos patirtis“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis 
2017-10-02 2017 m. rugsėjo 5-30 d. Dėl organizavimo 5 - 6 kl. mokinių ir mokytojų kūrybinių darbų – projektų „Piliakalniai ir pilys – gamta, kultūra, istorija. 2017-ieji – piliakalnių metai“ parodos KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis

Dėl metodinio renginio „Kalbos atveria duris“

Additional information