Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2017.06.26 2017.05.30 Dėl dalyvavimo renginyja „Naujausios gamtos mokslų mokymo(si) priemonės“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre siųstis siųtis
2017.06.01 2017.05.30 Dėl dalyvavimo renginyje „Naujosios gamtos mokslų mokymo(si) priemonės“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2017.05.25 2017.05.23 Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo patirtis“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis
2017.05.25 2017.05.23 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo patirtis“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2017.05.29 2017.05.20 Dėl pranešimų pateikimo konferencijoje Prezidento Valdo Adamkaus g-ja, Bitininkų g. 31 siųstis
2017.05.24 2017.05.18 Dėl pranešimų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pedagogo vaidmuo skatinat ugdymo(si) motyvaciją“ Aleksandro Stulginskio mokykloje siųstis siųstis
2017.05.24 2017.05.18 Dėl stendinių pranešimų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pedagogo vaidmuo skatinat ugdymo(si) motyvaciją“ Aleksandro Stulginskio mokykloje siųstis siųstis
2017.05.17  2017.05.18 Dėl konferencijos „Fizikos bandymai aplink mus – 2017“ organizavimo   KTU III rūmai  siųstis
2017.05.23 2017.05.15 1. Dėl pranešimų tarptautinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Tiriam pasaulį – atrandam save“ Kauno “Varpo” g-ja siųstis siųstis
2017.05.23 2017.05.15 2. Dėl mokinių parengimo tarptautinei mokinių ir mokytojų konferencijai „Tiriam pasaulį – atrandam save“ Kauno “Varpo” g-ja siųstis siųstis
2017.05.17 2017.05.15 Dėl pranešimų konferencijoje „Fizikos bandymai aplink mus – 2017“  KTU III rūmai  siųstis
2017.05.16 2017.05.10 dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Aktyvių mokymo metodų taikymas užsienio kalbų pamokose“ siųstis siųstis
2017.06.07 2017.05.09 Dėl dalyvavimo parodoje ,,Aš minu dviratuku 2017“. V. Kudirkos viešoji biblioteka (Vitebsko filial.) siųstis siųstis

Additional information