Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

20017.04.25 2017.04.13 „Mokyklinė matematika: moderni ar klasikinė?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 „Mokinių pasiekimų gerinimas: kieno atsakomybė didesnė?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 „Naujasis viešųjų pirkimų įstatymas. Praktiniai aspektai“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 „IKT įrankiai muzikos mokymui: MuseScore, Noteflight ir Musicshake“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 „IKT įrankiai specialiojo ugdymo modernizavimui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 „STEAM ugdymas – inovacijų kultūros formavimas Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
 2017.04.25 2017.04.13  „Narkotinių medžiagų paplitimas Kauno miesto mokyklose: 2016 m. tyrimo rezultatai ir prevencinės priemonės, nepilnamečių teisinė atsakomybė“  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Office365 įrankių taikymas mokant fizikos“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje „Interaktyvus priedėlis eBeam Edge+“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 „Šiuolaikinės medijos – prielaida efektyviam ugdymui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 „Kaip motyvuoti mokinius neįprastais psichologiniais metodais?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 „Emocinio intelekto lavinimas mokykloje“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir inovacijų laboratorijos – praktikume „Koja kojon su išmaniosiomis technologijomis. 3D klasės galimybės“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus mokinių pasiekimų gerinimo sistema, bendradarbiavimas su pagalbos institucijomis“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Produktyvesnis mokymasis su Quizlet“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje „Žaisdami mokomės: STEAM ugdymas 5-8 kl.“, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas – atriboto nuo smurto elgesio ir teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu kūrimo pagrindas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Kūno kultūros pamokos turinio, instrukcijos ir aplinkos pritaikymo galimybės specialiųjų poreikių turintiems vaikams“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Mokymosi pagalbos organizavimas mokykloje: ko reikia šiuolaikiniam vaikui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.013 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Ką žinome apie Lietuvoje gyvenančias bites, jų produktus ir bičių produktų naudą žmogaus organizmui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „IKT įrankiai vertinimui ir įsivertinimui: Classdojo, Kahoot, Office 365 apklausos“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
 2017.04.24  2017.04.13 Pažyma dėl edukacinio renginio „Ar galima pasigaminti ekologišką kūno priežiūros priemonę iš to, ką randame virtuvėje?“   Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje  siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Pažyma dėl edukacinio renginio „Druska kūrybiškai? Taip!“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Pažyma dėl edukacinio renginio „Druska kūrybiškai? Taip!“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.13 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Antrinių medžiagų panaudojimas mozaikoje“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis

siųstis
siųstis
siųstis

 2017.04.24  2017.04.13  Pažyma dėl edukacinio renginio „Druska kūrybiškai? Taip!“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje  siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Kaip ugdyti emocinį ir muzikinį intelektą 1-4 klasėse naudojant IKT ir e-Twinning platformą?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Interkatyvus priedėlis eBeam Edge+“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Integruota tiriamoji veikla – šiuolaikinis geografijos pamokos raktas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Obuolys! Kas slypi jame?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „3D objektai STEAM mokyme” Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.25 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Gimnazijos ekologinio ugdymo projektai įstaigos, miesto, šalies ir tarptautiniu lygmeniu” Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2107.04.12 „Kodėl verta kompostuoti atliekas ir kaip tai daryti teisingai?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 Dėl dalyvavimo respublikinėje parodoje ir užsiėmime „Kaip formuojasi upės?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Tiriamoji veikla mokslinio mąstymo ir pažintinių gebėjimų ugdymo pagrindas?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Emocijų ir elgesio sutrikimų turinčių vaikų elgsenos kaita kūno kultūros pamokoje“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Ar pirmokas gali programuoti?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Matematikos mokymo/si įrankių įtaka mokymosi rezultatų gerinimui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Šiuolaikinės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo/si strategijos pagal Montesori“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 Pažyma dėl edukacinio renginio „Paslaptingas šviesos ir spalvų pasaulis. Kas slypi jame?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 Pažyma dėl edukacinio renginio „Ekotechnologijos. Kaip pasigaminti vilnonę muilą – plaušinę „Du viename““ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
 2017.04.24  2017.04.12 Pažyma dėl edukacinio renginio „Antrinių medžiagų panaudojimas mozaikoje“  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje   siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.12 „Matematikos mokymo/si įrankių įtaka mokymosi rezultatų gerinimui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Fizinės veiklos pritaikymas skirtingos sveikatos būklės mokiniams“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Fizinės veiklos pritaikymas skirtingos sveikatos būklės mokiniams“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Lego Education lietuvių kalbos ir matematikos pamokose“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „IKT įrankiai raštingumo ugdymui“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Pasaulis klasėje: kaip Skype ir virtualios mokytojų bendruomenės keičia mokymąsi“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Sveikatos ugdymas pradinėse klasėse“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Novatoriško verslumo ugdymas“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis
2017.04.21 2017.04.12 Dėl dalyvavimo edukaciniame renginyje „Ar žinai, kaip atsiranda skaitmeninis žemėlapis?“ Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje siųstis siųstis

Additional information