Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2017.05.22 2017.04.30 Dėl dalyvavimo ikimokyklinių įstaigų parodoje „Visos mėlynos spalvos“ Kauno Prano Daunio ugdymo centras siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.29 Dėl pranešimų LGA konferencijoje „ Mokinių individualios pažangos matavimas ir pasiekimų gerinimas teorijoje ir praktikoje“ Kauno verslo lyderių centras siųstis siųstis
2017.05.03 2017.04.27 Dėl dalyvavimo jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ „Santaros“ gimnazija siųstis siųtis
2017.05.03 2017.04.27 Dėl darbų vertinimo jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ „Santaros“ gimnazija siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.27 Dėl pranešimų jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“ Vieta: „Santaros“ gimnazija siųstis siųstis
2017.06.12 2017.04.26 Pavadinimas Dėl BMT tarpdalykinės viktorinos „√M2+√LIKBA“ V.Kuprevičiaus pagr. m-kla siųtis siųtis
2017.05.22 2017.04.26 Dėl dalyvavimo respublikiniame projekte – seminare Žagarės regioninis parkas, Joniškio raj. siųstis siųtis
2017.05.04 2017.04.26 Pažymą dėl dalyvavimo renginyje „Mokymasis virtualioje erdvėje „Eduka klasė“ siųstis
2017.04.28 2017.04.26 Dėl metodinės veiklos respublokiniame seminars „Visiems kitaip“ Joniškio raj. Žagarės nacionalionis parkas siųstis siųstis
2017.05.08 2017.04.25 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo santykis su baudžiamuoju įstatymu” Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.25 Pažymą dėl dalyvavimo konferencijoje „Žmogaus kaip individualybės vaidmuo visuomenėje“ siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.20 Pažymą dėl dalyvavimo konferencijoje „Mokinio pažanga – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.20 Pažymą dėl stendinių pranešimų „Mokinio pažanga – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ siųstis siųstis
2017.05.02 2017.04.20 Pažymą dėl organizatorių „Mokinio pažanga – mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo rezultatas“ siųstis siųstis
2017.04.24 2017.04.20 Dėl pranešimo ir dalyvavimo Respublikinė mokytojų ir SUP mokinių konferencija „Rūpinkis savimi ir savo aplinka“. Kauno specialioji mokykla siųstis siųstis
siųstis
2017.04.24 2017.04.19 Respublikinė konferencija „Specialiosios pagalbos poveikis tenkinant SUP mokinių didelius ir labai didelius poreikius“ L.Laužiko specialiojo ugdymocentras siųstis siųstis
2017.04.20 2017.04.19 Pažyma dėl renginio muzikinės pasakos „Miestelėnų Velykos“ Kauno lopšelyje –darželyje „Obelėlė“ siųstis siųtis
2017.04.21 2017.04.19 Dėl metodinio renginio „Chemijos pamokos 3 D klasėje“ „Saulės“ g-ja, Savanorių pr. 46 siųstis
2017.05.22 2017.04.13 Dėl dalyvavimo metodinėje dienoje Kauno Prano Daunio ugdymo centras siųstis siųstis
2017.04.12 2017.04.12 Pažyma dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Hanso kristiano Andersono šalyje“ Kauno l/d. Klausutis siųstis siųstis
2017.05.31 2017.04.11 Pažyma dėl dalyvavimo atvirame praktiniame užsiėmime „Istorija aplink mus“ Kauno Prano Daunio ugdymo centre siųstis siųstis
2017.04.10 2017.04.07 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Matematikos mokymas(is), siekiant ugdymo kokybės gerinimo 5-10 klasėse“ KPKC, Vytauto pr. 44. siųstis siųstis
2017.04.11 2017.04.05 Pažyma dėl dalyvavimo metodiniame renginyje rusų k. mokytojams „Pasirengimas rusų (užsienio) kalbos valstybiniam egzaminui, akcentuojant vertinimo kriterijus“.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis

Additional information