Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

           
2016.11.07 2016.10.26 Dėl pranešimų respublikinėje mokinių ir mokytojų konferencijoje „Bendruomenių indėlis ugdymo kokybei gerinti“ Kauno Stasio Lozoraičio pradinė mokykla siųstis siųtis
 2016.10.26 2016.10.25 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Integruoto dalykų ir užsienio kalbos mokymo galimybės progimnazijoje: EMILE projektas“.   Kauno pedagogų kvalifikacijos centre  siųstis  siųtis
2016.10.26 2016.10.18 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Vaiko teisių apsaugos sistema Kauno mieste: ikimokyklinės įstaigos darbuotojo vaidmuo įgyvendinant vaiko teisių apsaugą“.  Kauno pedagogų kvalifikacijos centre siųstis siųstis
2016.11.09 2016.10.17 Dėl metodinio renginio „Lego education“ metodikos taikymas formaliajame ugdyme“ Kauno S.Daukanto progimnazija siųstis siųstis
2016.11.09 2016.10.12 Dėl metodinio renginio „Verslo idėjų generavimas“ Kauno „Saulės“ gimnazija siųstis siųstis
2016.10.31 2016.10.06 Dėl dalyvavimo atviroje veikloje
„Ugdymosi netradicinėje aplinkoje patirties sklaida“
Panemunės šile siųstis siųstis
2016.10.18 2016.10.03 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje
„Jaunųjų misionierių programos įgyvendinimas“
Kauno arkivyskupijos katechetikos centre siųstis siųstis

Additional information