Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2016.06.30 2016.06.28 Pažyma dėl metodinės išvykos „Prūsijos karalystės paslaptys“ siųstis siųstis
2016.06.15 2016.06.15 Dėl konferencijos „Aš dalinuosi. O tu? Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas“. Kauno Dainavos pagrindinėje mokykloje siųstis
2016.06.17 2016.06.13 Dėl dalyvavimo metodinėje išvykoje
„Prūsijos karalystės paslaptys“
siųstis
2016.06.10

2016.06.05
2016.06.06

Dėl dalyvavimo respublikinėje nuotolinėje atviroje choreografijos pamokoje I-oje klasėje
„Siužetinė judesio pasaka „Mano skėtis gali būti oro balionu“.
Internetas siųstis siųtis
2016.06.03 2016.06.02 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Vasaros atostogos saugiai“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centre siųstis siųtis

 

Additional information