Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2016.05.10 2016.04.28 Dėl dalyvavimo virtualiame metodiniame renginyje
„Elektroninio kompetencijų portfolio naudojimas bendradarbiavimo kompetencijų ugdymui lietuvių kalbos pamokoje“
siųstis siųstis
2016.05.06 2016.04.28 Dėl dalyvavimo Respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje
„Moralinis-politinis nerimas ir mokykla“
VDU Didžiojoje auloje siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
2016.04.29 2016.04.28 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.04.27 2016.04.27 Dėl pranešimo „K. Donelaičio savaitės 2016“ aptarimo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.05.10 2016.04.25 Dėl pranešimų nacionalinėje pamokoje „Ekoidėjos Lietuvai 2016“ Kauno šv. Pranciškaus gimnazija siųstis siųstis
2016.05.10 2016.04.25 Dėl nacionalinės pamokos „Ekoidėjos Lietuvai 2016“ organizavimo Kauno šv. Pranciškaus gimnazija siųstis
2016.05.10 2016.04.25 Dėl vadovavimo Ekodirbtuvėms nacionalinėje pamokoje „Ekoidėjos Lietuvai 2016“ Kauno šv. Pranciškaus gimnazija siųstis
2016.05.06 2016.04.25 Dėl dalyvavimo nacionalinėje pamokoje „Ekoidėjos Lietuvai 2016“ Kauno šv. Pranciškaus gimnazija siųstis siųstis
2016.05.04 2016.04.22 Dėl dalyvavimo Respublikos jaunųjų mokslininkų konferencijoje Kauno „Santaross“ gimnazijoje siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
2016.04.25 2016.04.22 Dėl dalyvavimo respublikiniame mokinių forume „Nacionalinio orumo pamoka 2016“ Kauno „Varpo“ gimnazija siųstis siųstis
2016.04.25 2016.04.22 Dėl mokinių parengimo respublikiniam forumui „Nacionalinio orumo pamoka 2016“ siųstis siųstis
2016.04.25 2016.04.21 Dėl pranešimų ir kūrybinių darbų konferencijoje bei parodoje-konkurse „Šv. Kazimiero asmenybės vertybių raiška“ Kauno šv. Kazimiero pagrindinė mokykla siųstis siųstis
2016.04.21 2016.04.19 Pažyma dėl pranešimų „Kaip užtikrinsime mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingą įtrauktį mokykloje“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.05.03 2016.04.14 Dėl dalyvavimo tarptautiniame renginyje
„Integruotų projektų vykdymas ir jų pritaikymas ugdymo procese“
Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
2016.04.15 2016.04.13 Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Inovatyvus ugdymas(is) gerojoje mokykloje“ Kauno Rokų gimnazija siųstis siųstis
2016.04.15 2016.04.13 Dėl pranešimų respublikinėje konferencijoje „Inovatyvus ugdymas(is) gerojoje mokykloje“ Kauno Rokų gimnazija siųstis siųstis
2016.04.15 2016.04.13  Pažyma dėl tarptautinės konferencijos „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimamas?“ parengimo  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis siųstis
2016.04.15 2016.04.13 Pažyma dėl tarptautinės konferencijos „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimamas?“ organizavimo Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis siųstis
2016.04.15 2016.04.13 Pažyma dėl tarptautinės konferencijos „Erasmus+. Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimamas?“  Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis siųstis
2016.08.29 2016.04.11 Dėl dalyvavimo parodoje
„Kokia tarptautinės partnerystės nauda mokinių pasiekimams“
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2016.04.13 2016.04.08 Dėl dalyvavimo Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklųr 9-12 klasių mokinių konferencijoje
„Mano miesto pulsas (The Heartbeat of My City)“
„Saulės“ gimnazija

siųstis
siųstis
siųstis
siųstis

siųstis
siųstis
siųstis
siųstis
2016.04.11 2016.04.07 Dėl dalyvavimo konferencijoje Lietuvos Sporto muziejuje siųstis siųstis
2016.04.11 2016.04.07 Dėl skaityto pranešimo konferencijoje Lietuvos Sporto muziejuje siųstis siųstis
2016.04.11 2016.04.07 Dėl vadovavimo mokiniams, rengiant pranešimus konferencijai Lietuvos Sporto muziejuje siųstis siųstis

 

Additional information