Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2016.02.29 2016.02.29 Dėl meninės kūrybos darbų parodos „Mano pirštinės gražiausios, mano pirštinės šilčiausios“. KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis
2016.02.29 2016.02.29 Dėl kūrybinių darbų parodos „Etno ženklai vaikų kūryboje“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis
2016.03.18 2016.02.26 Dėl renginio 8-tų klasių mokiniams „Matematikos dirbtuvės“ Kauno Aleksandro Puškino gimnazija siųstis siųstis
2016.02.29 2016.02.25 Dėl atviros veiklos „Kauno miesto gimnazijų mokinių tinklinio turnyras gimnazijos taurei laimėti“, skirtos „Vasariui – sveikatos mėnesiui paminėti.  Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje siųstis siųstis
2016.02.29 2016.02.23 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Vaiko teisių apsaugos aktualijos“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.23 2016.02.22 Dėl dalyvavimo apskritojo stalo diskusijoje-paskaitoje bibliotekininkams
„Šiandienos biblioteka“
KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.23 2016.02.22 Dėl dalyvavimo konferencijoje „Tautinių tradicijų raiška netradininėse ugdymo aplinkose“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis
2016.02.29 2016.02.18 Dėl atviros veiklos „Kauno miesto gimnazijų mokinių mažojo futbolo 5x5 turnyras“, skirtos „Vasariui – sveikatos mėnesiui paminėti. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje siųstis siųstis
2016.03.04 2016.02.18 Dėl projekto „Meškučio Kubuso gamtos mylėtojų klubas“ gerosios patirties sklaidos ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijos „Ekologija kitaip kartu su meškučiu Kubusu“, Kauno Dainavos pagrindinėje mokykloje siųstis
2016.02.26 2016.02.18 Dėl dalyvavimo respublikinėje metodinėje valandoje
„Mano sėkmės – Teacher to Teacher“
KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.26 2016.02.18 Dėl dalyvavimo respublikinėje metodinėje valandoje
„Mano sėkmės – Teacher to Teacher“
KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.24 2016.02.18 Dėl konferencijos „Kuriame ateities mokyklą kartu“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.19 2016.02.17 Dėl dalyvavimo Kauno miesto mokytojų ir 7 klasių mokinių skaitymo skatinimo konferencijoje
„Knyga mūsų pasaulyje“, skirtoje Tarptautinei gimtosios kalbos dienai
Kauno Martyno Mažvydo pagrindinėje mokykloje siųstis siųstis
2016.02.09 2016.02.09 Dėl respublikinio mokinių konkurso „Pilietiškumo pamokos: tarpukario Lietuvos asmenybės", skirto Lietuvos Valstybės atkūrimo 98-osioms metinėms paminėti. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla-daugiafunkcis centras siųstis siųstis
2016.02.03 2016.02.03 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Emocinio intelekto lavinimo Lietuvos ugdymo įstaigose programos pristatymas“.   KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis

 

Additional information