Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2016.02.08 2015.12.07
2016.01.31
Dėl dalyvavimo parodoje „Trys sniego rutuliukai“ siųstis
2016.02.01 2016.01.26 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Informacinių technologijų dalyko priemonės ir metodai kūrybiškumui ugdyti“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis siųstis
2016.02.01 2016.01.26 Dėl pranešimų metodiniame renginyje „Informacinių technologijų dalyko priemonės ir metodai kūrybiškumui ugdyti“ KPKC, Vytauto pr. 44 siųstis
2016.01.22 2016.01.21 Dėl metodinės veiklos „Piešiu eilėraštį“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centre siųstis
2016.02.03 2016.01.18 Respublikinė atvira integruota pamoka „Pamoka 5 klasėje (choreografija, istorija, muzika, IKT) Sausio 13-osios įvykiams Kaune paminėti“. Kauno Kazio Griniaus progimnazija siųstis  siųstis
2016.01.21 2016.01.06 Dėl pranešimų skaitymo "Po gruodžio žvaigždėm" Kauno pedagogų kvalifikacijos centre siųstis
2016.01.20  2016.01.05  Integruotą pamoką "STEAM, anglų kalbos ir etikos integruota pamoka II klasėje".  Kazio Griniaus progimnazija siųstis siųstis

 

Additional information