Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
2013-06-18 2013-05-09 Tinklinio čempionatas „Europos diena su kamuoliu“ Lietuvos sporto universitetas   siųstis   siųstis
2013-06-18 2013-05-09 Tinklinio čempionatas „Europos diena su kamuoliu“ Lietuvos sporto universitetas   siųstis   siųstis
2013-06-21 2013-05-27..06-21 Paroda „Mano šeimos žiedas“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2013-06-05 2013-05-23 Konferencija „Prie dvasingumo versmės. Žemės likimas žmogaus rankose“ Kauno šv. Pranciškaus mokykla (Bitininkų g. 31)   siųstis   siųstis
2013-05-27 2013-05-14 Konferencija „Mokinių ugdymas neformalioje aplinkoje“ Kauno šv.apaštalų Petro ir Povilo parapijos salė (Vilniaus g. I/M.Valančiaus g. 7)   siųstis   siųstis
2013-05-27 2013-05-16 Konferencija „Kad anglų kalbos pamoka būtų sėkminga /the lesson to inspire“ Kauno "Varpo" gimnazija (Varpo g. 49)   siųstis   siųstis
2013-05-21 2013-05-16 Konferencija „Gamtos mokykla“ Kauno „Paparčio“ pradinė mokykla (Šiaurės pr. 35)   siųstis
2013-05-22 2013-05-13 Metodinis renginys „Užduočių ir kriterinio vertinimo konstravimas pagal pasiekimų lygius“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2013-05-21 2013-04-11 Atvira pamoka „Būtina juos saugoti. Raudonoji knyga“ Kauno Veršvų vidurinė mokykla (Mūšos g. 6)   siųstis   siųstis
2013-05-21 2013-05-17 Metodinis renginys „Interaktyviųjų technologijų taikymo, vartojimo privalumai bei galimybės ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2013-05-20 2013-04-09 Metodinis renginys „Įvairių dalykų integracija į tikybos pamokas“ Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos salė (Milikonių g. 18 )   siųstis   siųstis
2013-05-16 2013-03-25 Konferencija „Vaikai kaip socialinė grupė: socializacijos procesai ir pasiekimai“ Kauno Panemunės vaikų lopšelis-darželis (Vaidoto g. 26a)   siųstis   siųstis
2013-05-16 2013-05-15 Konferencija „Mokyklų bendradarbiavimas siekiant sėkmingo ugdymo turinio individualizavimo ir diferencijavimo“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis
2013-05-10 2013-05-09 Metodinis renginys „Kriterinis vertinimas“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras   siųstis   siųstis

Additional information