Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
2012-12-31 2012-12-17 Metodinis renginys „Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus" Kauno Petrašiūnų parapijos salė (R.Kalantos g.38 )  siųstis  siųstis
2012-12-31 2012-12-12 Konferencija „Mokinių kūrybingumo ugdymas projektinėje, praktinėje ir tiriamojoje veikloje" Kauno Veršvų vidurinė mokykla (Mūšos g. 6)  siųstis  siųstis
2012-12-31 2012-12-06 Metodinis renginys „Gabių vaikų ugdymas" Kauno „Versmės“ vidurinė mokykla (Partizanų g. 22)  siųstis  siųstis
2012-12-31 2012-12-20 Edukacinis užsiėmimas „Kam lengviau daryti karjerą – vaikinams ar merginoms?" Kauno moksleivių techninės kūrybos centras  siųstis  siųstis
2012-12-20 2012-12-13 Metodinis renginys „Bendrojo ugdymo mokyklų dalyvavimas šalies ir tarptautiniuose projektuose" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis  siųstis
2012-12-11 2012-12-07 Paskaita „Tyla ir ramybė manyje ir mano kasdienybėje" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis  siųstis
2012-12-11 2012-11-22 Metodinis renginys „Tikybos pamokos netradicinėje aplinkoje" Kauno Gerojo Ganytojo parapijos salė (V.Krėvės pr.95a )  siųstis  siųstis
2012-12-11 2012-11-22 Metodinis renginys „Ugdomosios veiklos planavimo problemos" Kauno pedagogu kvalifikacijos centras  siustis  siustis
2012-12-05 2012-11-21 Konferencija „Maironio idėjos šiuolaikinėje mokykloje: tradicijos ir novatoriškumas" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis  siųstis

Additional information