Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
2011-03-25 2011-03-25 Metodinė praktinė diena šalies mokytojams „Olimpo link“. Kauno šv.Kazimiero vidurinė mokykla (Vandžiogalos g. 54)  siųstis  siųstis
2011-03-24 2011-03-09 Apskritojo stalo diskusija rusų kalbos mokytojams „Ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas rusų kalbos pamokose“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (Vytauto pr. 44)  siųstis  siųstis
2011-03-18 2011-02-21 ..03-18 Kauno m. Dainavos seniūnijos ugdymo įstaigų vaikų, jų šeimos narių, pedagogų projekto „Šalta žiema šalin eina...“ Užgavėnių kaukių paroda. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis
2011-03-16 2011-03-15 Metodinė valanda pradinių klasių mokytojams „Pradinio ugdymo turinio individualizavimas ir diferencijavimas. Praktinis aspektas“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis  siųstis
2011-03-14 2011-03-10 Priešmokyklinių ir pradinių klasių mokinių, jų šeimos narių, mokytojų konferencija „Tūkstantis žvilgsnių į Lietuvą“. Kauno darželis – mokykla „Šviesa“  siųstis  siųstis
2011-03-07 2011-03-07 Paskaita „Nuotolinio mokymo(si) metodo (Moodle sistemoje) ir filmo demonstravimo metodo taikymo galimybės, mokant informacinių technologijų bendrojo lavinimo mokykloje“. Kauno pedagogų kvalifikacijos centras  siųstis  siųstis

Additional information