Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
 
2018-10-08 2018-06-21 Dėl respublikinės konferencijos "Edukacinių aplinkų panaudojimo galimybės siekiant sutrikusios klausos mokinių mokymosi pažangos". Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras. siųsti siųsti
2018-09-27 2018-06-11 Dėl mokytojų,  skaičiusių pranešimus ir rodžiusių atviras veiklas respublikiniame projekte –seminare „Visiems kitaip“ veiklos. Telšių miesto amfiteatras siųsti siųsti
2018-09-11 2018-06-19 Dėl dalyvavimo priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo mokytojams, pagalbos vaikui specialistams, mokyklų vadovams metodinėje - praktinėje konferencijoje ,,Aš dalinuosi. O tu? Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas“. Kauno Dainavos progimnazija siųsti siųsti
2018-07-03 2018-06-26 Dėl dalyvavimo  metodinėje išvykoje „Gardinas – valdovų miestas“. Kaunas – Gardinas – Kaunas siųsti siųsti
2018-07-02 2018-06-12 Dėl dalyvavimo metodinėje dienoje „IDUKM (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) ir IT sinergija ugdymo procese". Kauno „Varpo“ gimnazija siųsti siųsti
2018-07-02 2018-06-12 Dėl skaitytų  pranešimų metodinėje dienoje „IDUKM (integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas) ir IT sinergija ugdymo procese“. Kauno „Varpo“ gimnazija siųsti  
2018-07-02 2018-06-07 Dėl dalyvavimo respublikinėje nuotolinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje „Inovatyvūs užsienio kalbų mokymo(si) metodai“. Internetas, „Vyturio“ gimnazija siųsti siųsti
2018-07-02 2018-06-07 Dėl skaitytų pranešimų respublikinėje nuotolinėje užsienio kalbų mokytojų konferencijoje „Inovatyvūs užsienio kalbų mokymo(si) metodai“. Internetas, „Vyturio“ gimnazija siųsti siųsti
2018-06-29 2018-06-07 Dėl mokytojų dalyvavimo metodiniame renginyje  „Liudyti Evangeliją kiekvienu pasirinkimu“. Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika siųsti siųsti
2018-06-28 2018-06-04 Dėl dalyvavimo tarptautinėje e-konferencijoje pagal VDU „Rasos“ gimnazijoje vykdomą projektą tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir VDU „Pasaulio universitetai mokykloms“ („The World Universities to Schools“). Internetas, VDU „Rasos“ gimnazija, Lukšio g. 40, Kaunas siųsti siųsti
2018-06-28 2018-06-04 Dėl skaitytų pranešimų tarptautinėje e-konferencijoje pagal VDU „Rasos“ gimnazijoje vykdomą projektą tarp bendrojo ugdymo mokyklų ir VDU „Pasaulio universitetai mokykloms“ („The World Universities to Schools“). Internetas, VDU „Rasos“ gimnazija, Lukšio g. 40, Kaunas siųsti siųsti
2018-06-22 2018-06-14 Dėl skaityto pranešimo konferencijoje.  Kazio Griniaus gimnazija  siųsti  siųsti
2018-06-22 2018-06-14 Dėl dalyvavimo konferencijoje. Kazio Griniaus gimnazija siųsti siųsti
2018-06-22 2018-05-23-06-23

Dėl dalyvavimo sukurtų emblemų parodoje „Aš minu dviratuku 2018“.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųsti  
2018-06-15 2018-06-06 Dėl atviros veiklos. Internetas (virtuali aplinka)  siųsti siųsti
2018-06-13 2018-06-12 Dėl metodinio renginio „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir padėti?" Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųsti siųsti
2018-06-12 2018-06-06 Dėl metodinio renginio „Galimybės įveikti stresą (Mindfulness metodas)". Kauno J. ir P. Vileišių mokykla siųsti siųsti
2018-06-11 2018-06-11 Dėl skaitymų „Trumpa naktis vidur birželio...“ organizatorių ir dalyvių.  V. Kudirkos viešosios bibliotekos „Girstupio“ padalinys  siųsti  

Additional information