Išrašymo dataVykimo dataPavadinimasVietaAtsisiųsti PDF
PažymaSąrašas
2018-05-23 2018-04-30 Dėl atviros pamokos „Dievų maistas“. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla siųsti  
2018-05-29 2018-04-26 Dėl dalyvavimo nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai 2018“.  Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija siųsti siųsti
2018-05-29 2018-04-26 Dėl pranešimų nacionalinėje pamokoje „EKO idėjos Lietuvai 2018“. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija siųsti siųsti
2018-05-29 2018-04-26 Dėl nacionalinės pamokos „EKO idėjos Lietuvai 2018“ organizavimo. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija siųsti siųsti
2018-05-25 2018-04-27 Metodinė diena „ Vaikų sveikatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje".  Kauno vaikų darželyje „Šarkelė" siųsti siųsti
2018-05-25 2018-04-24 Konferencija „ Savanorytė veža". Kauno Įgulos karinininkų ramovė siųsti siųsti
2018-05-24  2018-04-03-2018-05-30 Paroda „ Mėlyna svajonė“, skirta pasaulinei  autizmo supratimo dienai P.Daunio ugdymo centras siųsti siųsti
2018-05-21 2018-04-26 Dėl dalyvavimo konferencijoje. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija siųsti  
2018-05-17 2018-04-26 Dėl skaityto pranešimo konferencijoje. Kauno Martyno Mažvydo progimnazija siųsti  
2018-05-18 2018-04-26 Dėl dalyvavimo Kauno miesto 8 – 9 klasių mokinių komandų anglų kalbos viktorinoje „The Great big Quiz Day“ Antano Smetonos gimnazija, Geležinio Vilko  g. 28, Kaunas siųsti siųsti
2018-05-16 2018-04-19 Dėl dalyvavimo integruotoje užsienio kalbų (rusų, vokiečių, prancūzų) pamokoje-popietėje „Pavasario šypsenos“.
VDU „Rasos“ gimnazija, P.Lukšio  g. 40, Kaunas   siųsti  
2018-05-03 2018-04-27 Dėl dalyvavimo tarptautinėje jaunųjų mokslininkų konferencijoje „Iššūkis tyrėjams“. „Santaros “ gimnazija siųsti siųsti
2018-05-02 2018-04-09 Dėl metodinio renginio „Moodle sistemos galimybės ekonomikos pamokose". Kauno „Vyturio“  gimnazija siųsti  
2018-05-02 2018-04-24 Dėl metodinės dienos geografijos mokytojams „Aukštasis mokslas ir mokykla“. Vilniaus universitetas siųsti  
2018-05-14 2018-04-20 Dėl skaitytų pranešimų konferencijoje „Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!“. Kauno „Vyturio“ gimnazija  siųsti  siųsti
2018-05-14 2018-04-20 Dėl dalyvavimo respublikinėje konferencijoje „Kurk – piešk, skaityk, rašyk, kalbėk!“. Kauno „Vyturio“ gimnazija siųsti siųsti
2018-05-14 2018-04-18 Dėl Kauno m. pradinių klasių mokinių projekto „Šimtą metų aš gyvensiu vaikų širdelėse...“, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.  Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, Partizanų g. 22, Kaunas siųsti siųsti
2018-05-09 2018-04-24 Dėl vadovavimo mokiniams, rengiant darbus forumui. Kauno „Varpo“ gimnazija siųsti  
2018-05-08 2018-04-13 Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje  „Jaunimas, tikėjimas, pašaukimas“. Kauno arkivyskupijos salė, Papilio  g. 5, Kaunas siųsti siųsti
2018-05-08 2018-03-13 iki 2018-04-12 Dėl dalyvavimo parodoje „Mažieji architektai – Lietuvai“. KPKC, Vytauto per. 44, Kaunas  siųsti siųsti
2018-05-03 2018-04 Dėl dalyvavimo SUP mokinių meninės raiškos konkurse „ Mano gražiausi žodžiai Lietuvai". Virtuali erdvė siųsti siųsti
2018-04-30 2018-04-12 Dėl organizatorių respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos „Žmogaus laisvės problema“
VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas siųsti siųsti 
2018-04-30 2018-04-12 Dėl skaitytų pranešimų respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žmogaus laisvės problema“ VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas siųsti siųsti
2018-04-30 2018-04-12 Dėl dalyvavimo respublikinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žmogaus laisvės problema“ VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7, Kaunas
siųsti
2018-04-16 2018-04-12 Dėl metodinio praktinio renginio „Teatro, dorinio ugdymo ir literatūros integracija kaip asmenybės ugdymo būdas“

Renginio vieta:     „Saulės“ gimnazija

siųstis siųstis
2018-04-09 2018-03-26 - 2018-04-09 Dėl Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių konferencijos „Kūryba iš mano rankų“. Parodos tema: „Tau, Lietuva“ Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Vytauto pr. 54 siųstis siųstis

Additional information