Išrašymo data

Vykimo data

Pavadinimas

Vieta

Atsisiųsti PDF

Pažyma

Sąrašas

2018.02.15 2018.01.31 Dėl plenariniame posėdyje skaitytų  pranešimų respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencijoje „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“  Jono Jablonskio gimnazija, Aušros g. 3, Kaunas siųstis
2018.02.07 2018.01.31 Dėl skaitytų pranešimų  respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencijoje „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“ 

Jono Jablonskio gimnazija, Aušros g. 3, Kaunas

siųstis siųstis
2018.02.07 2018.01.31

Dėl dalyvavimo  respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencijoje „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“ 

Jono Jablonskio gimnazija, Aušros g. 3, Kaunas siųstis siųstis
2018.02.07 2018.01.31 Dėl  respublikos bendrojo ugdymo mokyklų 9 – 12 klasių mokinių konferencijos „Motyvacijos stiprinimas, kuriant geresnę mokymo(si) aplinką“ organizatorių ir moderatorių   Jono Jablonskio gimnazija, Aušros g. 3, Kaunas siųstis
2018-02-14 2018-01-30  Dėl paskaitos „Tėvą Stanislovą prisimenant. „Be gerų darbų tikėjimas yra miręs“ KPKC, Vytauto per. 44 siųstis siųstis
2018.02.01 2018.01.25

Dėl skaityto pranešimo konferencijoje „AŠ MOKAU INOVATYVIAI“

siųstis siųstis
 2018.02.01 2018.01.25

Dėl dalyvavimo konferencijoje „AŠ MOKAU INOVATYVIAI“

 siųstis siųstis
2018.01.31

2018.01.25

Dėl konferencijos organizavimo  siųstis
2018.01.26 2018.01.25

Dėl dalyvavimo rusų (užsienio) kalbos mokytojų metodiniame renginyje „Tarpdalykinis projektas – mokymosi metodas, padedantis išmokti rusų (užsienio) kalbą“

KPKC, Vytauto per. 44 siųstis
2018.01.24 2018.01.23 Dėl dalyvavimo metodinėje valandoje „Smurto ir patyčių prevencija. Kodėl fizinės jėgos naudojimas, sprendžiant konfliktą, nėra tinkamas?“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2018.01.19 2018.01.19

Dėl  metodinės valandos „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugos“ 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2018.01.24 2018.01.17

:     Dėl dalyvavimo metodiniame renginyje „Inovatyvi „Lean in Team“ metodologija ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimui: pagrindiniai principai ir Danijos mokyklos patirtis“

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras siųstis siųstis
2018.01.15 2018.01.15

DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINĖJE PARODOJE „ LAIŠKAS MANO SVAJONEI“

siųstis siųstis
 2018.01.12 2018.01.12

Dėl  metodinės valandos „Pagalbos vaikui ir šeimai organizavimas ugdymosi procese. Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros paslaugos“ 

siųstis siųstis
2018.01.30 2018.01.10 respublikinis metodinis renginys –seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų girdimasis suvokimas. Gerosios praktikos pavyzdžiai“.  l/d „Rasytė“ siųstis siųstis

Additional information