3Kauno pedagogų kvalifikacijos centras ir UAB „Biuro pasaulis“ š. m. balandžio 12–13 d., mokinių pavasario atostogų metu, pirmą kartą Kauno mieste organizuoja respublikinę parodą „Moderni mokykla 2017, Kaunas“. Paroda vyks Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje (Bitininkų g. 31, Kaunas), atviroje ir modernioje, pirmojoje Lietuvoje ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo įstaigoje: gimnazijoje įrengti modernūs 3D gamtamokslinių tyrimų bei maisto gaminimo technologijų, muzikos kabinetai, planšetinių kompiuterių klasė. Įstaigos infrastruktūra atitinka parodos organizavimui keliamus reikalavimus; puikus privažiavimas ir susisiekimas tiek viešuoju, tiek nuosavu transportu, patogi automobilių stovėjimo aikštelė.

Šiųmetės parodos išskirtinumas – švietimo, technologijų ir inovacijų sinergija ugdymo kokybės gerinimui, geros mokyklos kūrimui. Parodoje švietimo atstovai turės unikalią galimybę dalyvauti mokslo, verslo, švietimo ir kt. sričių profesionalų – Lietuvos aukštųjų mokyklų lektorių ir pedagoginių darbuotojų – praktikų daugiau nei 100 edukacinių užsiėmimų, išgirsti pažangiausią ir vertingiausią patirtį. Švietimo aktualijos:

  • Mokinių pasiekimų ir ugdymo kokybės gerinimas.
  • STEAM ugdymas.
  • Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas.
  • Novatoriško verslumo ugdymas.
  • Ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymas.
  • IKT inovacijų diegimas ir kt.

Parodos lankytojai susipažins su pasaulinių lyderių gaminiais – inovatyviomis mokymo technologijomis, naujausiais technikos gaminiais, edukacinėmis priemonėmis, padedančiomis kurti modernią mokymo(si) aplinką, atitinkančią šiuolaikinę ugdymo(si) sampratą, ugdymo turinį, mokinių poreikius ir galias.

Apsilankymas parodoje nemokamas. Edukacinių užsiėmimų dalyviams bus išduodamos kvalifikacijos tobulinimo(si) pažymos.

Registracija į edukacinius renginius – www.kpkc.lt. Registracijos pradžia š. m. kovo 8 d. Kviečiame paskubėti registruotis į edukacinius renginius, vietų skaičius ribotas!

Informacija apie renginį – www.modernimokykla.lt arba www.kpkc.lt.


Kauno pedagogų kvalifikacijos centro informacija

                1            2                 Paveikslėlis1        

Additional information