Džiugu, kad moksleiviai gali ugdytis mokykloje, kurią lydi humanistinės mokyklos misija ir idėja, kad šiemet pradedame naują mokyklos istorijos etapą – pirmieji gimnazistai, puoselėjantys tęstinį projektą ,,Dovana mokyklai“ pristato savo baigiamuosius kūrybinius darbus. Šiemetinė tęstinio meninio projekto tema – ,,Mes skirtingi ir vertingi.“ Gimnazistai toliau dėlios gimnazijos mozaiką ir kiekvienas joje paliks savo vidinio švytėjimo spalvą, rinksis meno sritis, ieškos naujų išraiškos galimybių, atskaitos taško, kai galės pasakyti – mano kūryba turi prasmę. Tada savo išskirtinumu, verte ir pastangomis jie prilygs Prometėjui, nes pažadins kūrybos ugnį ir aplink juos esančių širdyse.

Jau dvidešimtąjį projekto ,,Dovana mokyklai“ pavasarį tęsiame projekto istorijos metraštį. Šiandien ypatingai svarbu jausti, kad moraliniu požiūriu mokiniai yra stiprūs: baigiamieji darbai puošia gimnazijos aplinką ir kuria naujas erdves, keliauja į parodas mieste ir respublikoje, neša gerą žinią apie gimnaziją, kad projekto ,,Dovana mokyklai“ dalyviai buvo ir esa šios aplinkos skulptoriai. Manau, kad sudarytos sąlygos rinktis įvairias meno sritis, nepertraukiama kryptinga meninė veikla ir profesionalūs pedagogai padėjo išsiugdyti meninį skonį, atsiskleisti kaip savitoms nepakartojamoms asmenybėms, patikėti sėkme. Ypatingai noriu paminėti sėkmingai projekto metu vykstančią dailės, technologijų ir gimtosios kalbos integraciją. Tai unikali galimybė viešojo kalbėjimo metu sujungti akademiškumą ir kūrybą.

Šiemet baigiamuosius darbus pristato 50 gimnazistų. Be galo skirtingų, kaip vitražo stikliukai, skleidžiančių vis kitokią šviesą ir vertingų savitos šviesos galia. Darbuose atveriamos sielų istorijos: vaizduojama gyvenimo tėkmė, žmogaus ir savo ieškojimų kelionė. Į kūrybinius darbus moksleiviai atneša vaikystės pasaulius. Kūriniuose įkūnytose idėjose užkoduoja žinutes ateinančioms gimnazijos kartoms, o kūrybinių darbų tęstinė paroda vis pilnėja.

Jaunieji meno kūrėjai įvaldydami naujas technologijas vizualizuoja savo mintis, todėl atsiranda naujo tipo ir drąsios tematikos kūrinių. Sukurti darbai pristabdo koridoriais skubančius ir priverčia susimąstyti. Žiūrint į kūrinius, reikia pasakyti, kokie jie skirtingi ir saviti mintimis, unikaliomis idėjomis. Darbai atskleidžia, kad nėra vienodų žmonių. Kad žmonės tik fiziologiškai panašūs, bet vidiniu pasauliu individualūs. Požiūris į pasaulį ir šio požiūrio išraiška daro mus skirtingus, o noras pasiekti tikslą ir rasti pašaukimą priverčia būti savimi. Todėl kiekvienas yra skirtingas ir vertingas kaip asmenybė.

,,Leiskite darbo esybei ir turiniui atsiskleisti ir patiems žydėti“,- pristatydamas baigiamąjį kūrybinį darbą kalbėjo gimnazistas Paulius Piečiukaitis. Per kūrybą sielų gilumose užgimsta supratimas, kad kuriantis žmogus gali keisti pasaulį. Svarbiausia – tikėti savo unikalumu, o kūryba leis pajusti vertę.

Dvidešimtmetį besitęsiantis projektas ,,Dovana mokyklai“ – visos bendruomenės laimėjimas ir pasiekimas, susidedantis iš daugelio komponentų: mokytojų, profesionaliai atliekančių darbą, pažadinančių kūrybinių galių versmes, ugdytinių darbų išraiškos ir dvasios, nuoseklių administracijos komandos kūrybinių ieškojimų. Ši veiklos darna kalba apie prasmingą ir rezultatyvų mokinių meninių kompetencijų bei humanistinių vertybių ugdymą mūsų gimnazijoje.

Kviečiame pasigrožėti tokiais skirtingais ir unikliais, individualiai vertingais dešimtųjų klasių gimnazistų baigiamaisiais kūrybiniais darbais.

Paroda ,,Mes skirtingi ir vertingi...“ Kauno pedagogų kvalifikacijos centre veiks iki 2016 m. birželio 15 d.

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė,

                  projekto ,,Dovana mokyklai“ kuratorė


Additional information