Šiandieninei visuomenei trūksta atsakomybės jausmo už visas neatsakingos ekologinės elgsenos pasekmes. Kiekvienas visuomenės narys turėtų suvokti, kad ekologinė situacija tampa vis sudėtingesnė ir visuomenei reikia naujo požiūrio į aplinkosaugą, atsakomybės jausmo už savo elgseną, ugdyti savyje atsakingą, tausojantį vartotoją.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras įgyvendina visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Atsakingų vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“, kurį finansuojaKauno miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyrius. Šiuo projektu siekiama ugdyti palankų Kauno miesto visuomenės požiūrį į tausojantį vartojimą, akcentuoti, kad ekologinės problemos, tokios kaip neatsakingas vartojimas, gamtos tarša yra ir mūsų artimoje aplinkoje ir kad kiekvienas visuomenės narys gali ir turi jas suvokti, prisidėti savo veiksmais prie pirmiausia savo aplinkos tausojimo.

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre 2015 m. gegužės 20 d. – birželio 30 d. vyksta projekto Atsakingų vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“ paroda „Aš – atsakingas vartotojas“. Ši mokinių darbų paroda atspindi mokytojų (projekto dalyvių) projekto „Atsakingų vartotojų ugdymas Kauno švietimo įstaigose“ seminarų metu įgytų žinių perdavimą mokiniams, gerąją mokinių atsakingo vartojimo įgūdžių ugdymo patirtį.

Additional information