Lopšelio-darželio „Girinukas“ ugdytinių, tėvų ir pedagogų

meninės veiklos darbų paroda

„MANO LIETUVA“

Kur pušynai, tartum rūtos - Lietuva!

Jūros smėlis, marių putos - Lietuva!

Žydras skliautas, šviesūs toliai - Lietuva!

Mano sesės, mano broliai - Lietuva!

2013-ieji metai Lietuvoje paskelbti tarmių metais.

Lopšelio-darželio „Girinukas“ ikimokyklinio ugdymo programos vienas iš penkių principų yra pilietiškumo ugdymas, padedantis vaikui perimti savo šalies kultūros vertybes, papročius, tradicijas, gaivinant etnokultūrą, žadinant meilę Tėvynei.

Taigi visa tai ir paskatino įstaigos bendruomenę pasirinkti pilietiškumą ugdančią projektinę veiklą.

Kadangi Lietuvos regionai turi savo geografinius, kultūrinius, kalbinius ypatumus, kiekvienam regionui buvo sukurtas atskiras projektas šiems ypatumams išryškinti: „Kur ežerai žali žali - Aukštaitija mana", „Kur akys krypsta, kur užmatai - ten Suvalkijios lygūs laukai", „Kur Šatrija, Medvėgalis, kur Baltija didinga nuo seno ten gyvena žemaičiai išmintingi“, „Nemuno ir Merkio apjuosta Dzūkijos žemelė mylima“.

Buvo sudarytos puikios sąlygos vaikučiams, ugdytojoms, vaikučių tėveliams, seneliams ir proseneliams pasidalyti žiniomis, prisiminimais apie savo gimtinę, papročius, kalbą, buitį, nes nuo to labai priklauso, ar mažas vaikutis pamils Lietuvą, ar supras, kad jis pats yra svarbi tautos dalis ir privalo saugoti savo krašto kalbą, tradicijas kad galėtų kurti ateitį.

Įgyvendinant projektus, buvo surengta daug rytmečių ir vakaronių, kalbant tarmiškai, ragaujant valgius, sukant liaudiškus ratelius.... Buvo aplankyta įdomių vietų ir vietovių, sukurta daugybė darbelių apie gimtąjį kraštą.

Šioje parodoje ( š.m. vasario 3- kovo 7d., Kauno pedagogų kvalifikacijoas centre, Vytauto pr., 44) pateikiami įdomiausi bei spalvingiausi projektinės veiklos momentai.

Additional information