Balandžio 7 d. aptarta Kauno pedagogų kvalifikacijos centre visą mėnesį veikusi Kauno m. ikimokyklinių įstaigų pedagogų, vaikų ir tėvų įvairia technika sukurtų atvirukų liaudies dainų motyvais paroda „Graži tu mano, brangi Tėvyne“, skirta Kovo 11-ajai paminėti. Parodą rengė Kauno apskrities ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugija, Kauno m. l./d. „Žiedelis“.

Parodos tikslas – skatinti vaikų, tėvų bei pedagogų kūrybinę raišką, tautinį ugdymą.

Kaip teigė vieni iš šios parodos sumanytojų ir organizatorių Kauno l/d „Žiedelis” direktorė Violeta Valaitienė, idėja rengti atvirukų parodą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dvidešimtmečiui, gimė vaikams (norėdamas ką nors pasveikinti pirmiausia siunti atviruką). Tam pritarė pedagogai ir į projekto vykdymą įsitraukė nemažai ikimokyklinių Kauno m. įstaigų kolektyvų. Dėl to projektas vyko keliais etapais: pirmiausia sukurtų atvirukų parodos surengtos pačiose įstaigose. Po to atrinkti gražiausi, kūrybiškiausi atvirukai eksponuoti Kauno pedagogų kvalifikacijos centre. Pratęsdama šią mintį direktorės pavaduotoja ugdymui Virginija Bortkevičienė, sakė, jog projektas „išsiveržė“ iš miesto ribų: parodoje dalyvavo Kauno rajono Garliavos l./d. „Eglutė“, Karmėlavos l./d. „Žilvitis, Šakių rajono l./d. „Berželis“.

Kauno ikimokyklinių įstaigų dailės ugdytojų draugijos pirmininkė Dainora Čižinauskienė pasidžiaugė, kad į šį kūrybinį darbą įsiliejo vaikai, jų tėveliai, auklėtojos. O jų bendrai sukurti atvirukai pasižymi begaline įvairove – tiek atlikimo technika, tiek spalvingumu. Ji linkėjo ir toliau puoselėti šią idėją, įtraukiant vaikus, tėvus ir pedagogus į bendrą kūrybinį darbą, taip skatinant glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą.

Parodoje dalyvavo pedagogai iš 14 Kauno m. ir rajono, Šakių rajono ugdymo įstaigų. Visi dalyviai pagerbti padėkos raštais, parodos katalogais. O mažieji artistai iš l./d. „Žiedelis“ dar padovanojo nepaprastai džiugių akimirkų suvaidindami mini spektakliuką.

Parodos aptarimo dalyviai neskubėjo skirstytis, bet kūrybinio proceso džiaugsmais dalijosi prie kavos puodelio.

{ppgallery}nuotraukos/parodos/2011-04-13{/ppgallery}

Additional information