Kauno pedagogų kvalifikacijos centro bibliotekoje rugsėjo 1125 d. veiks kilnojamoji paroda Švietimo istorikei ir reformos iniciatorei Meilei Lukšienei100.

Ši paroda skirta UNESCO minimai sukakčiai - 100-osioms M. Lukšienės gimimo metinėms.

Parodos rengėjai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (Švietimo aprūpinimo centras) ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.

Maloniai kviečiame apsilankyti.

Additional information