Kauno pedagogų kvalifikacijos centre aptarta daugiau kaip mėnesį veikusi gerosios patirties sklaidos paroda „Savarankiška ir atsakinga mokykla“. Parodos tikslas – išryškinti ir skleisti sėkmingą Kauno miesto ugdymo įstaigų patirtį, kuriant savarankišką ir atsakingą mokyklą.

Parodos aptarime dalyvavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. Ona Visockienė, ugdymo įstaigų, pristačiusių darbus parodai, atstovai.

Antanina Džiugienė, Kauno humanitarinės pradinės mokyklos direktorė, viena iš parodos organizacinio komiteto narių, referavo, kad tema šiai parodai pasirinkta neastsitiktinai. Tai viena prioritetinių 2012-2013 mokslo metų švietimo sričių. „Savarankiška ir atsakinga mokykla – tai įstaigos kultūros, etoso, strateginio valdymo dalis. Praktiškai įstaigoje tarsi viskas yra. Tačiau vienoku ar kitokiu būdu ją vizualizuoti, kad atitiktų parodos nuostaų reikalavimus, nėra lengva. Kultūros, etoso, strateginio valdymo srityse rezultatų pasiekiama ne per vienerius ar trejus metus, todėl ilgalaikę patirtį apibendrinti, suskliausti į vieną stendinį pranešimą ar nelabai didelės apimties segtuvėlį kartais ima atrodyti, kad tai neįmanoma“, – dalijosi įspūdžiais organizacinio komiteto narė.

Ugdymo įstaigos nepabūgo šio iššūkio ir teikė eksponatus. Savo patirtimi parodoje dalijosi 26 kolektyvai, parodoje eksponuoti 42 darbai.

Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja dr. O. Visockienė pasidžiaugė, kad įstaigų vadovai sugebėjo motyvuoti savo komandas aktyviai ir kūrybiškai dalyvauti parodoje. Džiugina tai, kad savo novatoriškas idėjas mokyklos pristatė išraiškingai, pateikdamos jas sukonstruotu pastatu ar spalvingu stendu, kas itin traukė visų akis. Visi pateikti eksponatai aktualūs šiandienai, o geroji patirtis susieta su kūrybiškumu. Apibendrindama, pavaduotoja akcentavo mokyklų norą ir iniciatyvumą dalintis gerąja patirtimi, garsinti savo unikalumą bei novatoriškus vadybinius sprendimus. Padėkojusi visiems už darbą ji linkėjo neprarasti kūrybiškumo, nestokoti idėjų ir aktyviai dalyvauti kitose parodose.

Nuotraukos

67

73

77

81

97

Additional information