Menas tai amžinas ieškojimas“.

Pablo Pikaso

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre rugsėjo 20 d. atidaryta Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos dailės mokytojo eksperto Aido Augusčio dešimtoji autorinė kūrybos paroda „Kardai. Tapybagrafika. Apžvalga“, kurią kviečiame aplankyti iki spalio 31 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44).

Parodos atidaryme dalyvavo ir dailininką sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Rytas Kupčinskas, Kauno miesto mero pavaduotojas Stanislovas Buškevičius, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo poskyrio vedėja Vida Kučiauskienė, Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Laneda Jatulevičienė Kauno šv. Kazimiero vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Regina Ambraziūnienė, dailininko mokiniai, šv. Kazimiero ordino Kauno krašto komturė Alė Jurgaitienė, dailininkas Jonas Nariūnas.

KPKC direktorė Rasa Bortkevičienė, įteikdama mokytojui Aidui Augusčiui padėkos raštą, pasidžiaugė sėkmingu bendradarbiavimu organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius ir palinkėjo neblėstančių kūrybinių impulsų.

Dailės meno paslapčių Aidas Augustis mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume, vėliau baigė Vilniaus dailės akademiją ir įgijo dailės pedagogikos specialybę.

Mokytojo veikla neapsiriboja vien tik mokyklos sienomis. Autorius yra Kauno miesto dailės mokytojų metodinio būrelio narys, veda seminarus dailės mokytojams, dalinasi savo pedagogine patirtimi su kitais mokytojais, vertina dailės ir technologijų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas, yra šv. Kazimiero ordino tarybos narys.

Mokytojas daug dėmesio skiria jaunimo meniniam ugdymui, Lietuvos tradicijų puoselėjimui.

2010 m. apdovanotas GERUMO KRISTALU.

Menininkas organizuoja ir su ugdytiniais vykdo įvairius dailės projektus, menines akcijas, plenerus, veda netradicines integruotas pamokas, kuriose ieško meno, matematikos, etnokultūros sąsajų, kuria mokyklinius filmus, kuriuos pristato visuomenei.

Aido Augusčio iniciatyva jau 10 metai Kauno miete vyksta dailės projektas – meninė akcija „Šv. Kazimieras – Lietuvos jaunimo globėjas“. Šiame projekte dalyvauja miesto mokyklų ir gimnazijų moksleiviai. Jaunieji menininkai, padėdami dailės mokytojų, kuria įspūdingus darbus, kurie eksponuojami Kauno Arkivyskupijos jaunimo centre, Arkangelo Mykolo bažnyčioje, Kauno Rotušėje. Moksleivių darbai džiugina savo išradingumu ir kūrybingumu. Šio projekto rėmėjas – šv. Kazimiero ordino Kauno skyrius, taip pat talkina Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius, miesto dailės mokytojų metodinis būrelis.

Jau daugiau nei 20 metų dailininkas dalyvauja įvairiose parodose. Įsimintina autorinė grafikos darbų paroda “Išminčius su nuskrendančiu paukščiu” KTU centriniuose rūmuose, paroda „Pieta“ Kauno filharmonijoje ir kitos. Visai neseniai dailininko kūrybinių darbų paroda „Angelai vaikšto žeme“ vyko Perkūno name. Na, o ši paroda jau dešimtoji.

„Parodos pavadinimas „Kardai“ – tai filosofinė prasmė, tai – simboliai, ženklai, emocijos, būsenos, dienoraščiai. Kūryboje norisi atsiriboti nuo įvairių meninių srovių tiesmukos priklausomybės ir žengti savo keliu, ieškoti savojo stiliaus, eksperimentuoti, ieškoti tiesos. Mano darbai balansuoja tarp tapybos ir grafikos, o kūrybos ištakos ateina iš seno ir reiškiasi šiuolaikinėmis formomis“ – sakė dailininkas.

Parodos atidaryme muzikinius kūrinius atliko Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos jaunųjų gitaristų ansamblis, vadovaujamas mokytojo eksperto Artūro Kelpšos.

Nuotraukos

IMG_0055

Additional information