Kauno pedagogų kvalifikacijos centre atidaryta Kauno tautinės kultūros centro mokytojų Ritos Grigauskienės, Vilmos Kemzūraitės, Gvido Latako, Dalios Žiurkelienės kūrybos paroda ,,Mūsų džiaugsmai“, skirta Tarptautinei mokytojo dienai. Paroda veiks iki 2011 m. spalio 28 d.

Parodos autoriai teigia, kad menas, paišymai teikia džiaugsmą, o pabaigti paveikslai - galimybė bendrauti su žmonėmis, dalintis kūryba, gal ginčytis dėl interpretavimo. Dailininkų manymu, jų džiaugsmai nebūtinai yra ir kitų džiaugsmai. Jei parodos lankytojams paveikslai pasirodytų niūrūs, nykių koloritų, tegul... ,,Ir nesvarbu, kaip vertins kiti, mums mūsų kūryba - džiaugsmai, mums tai geriausia, nes tai priklauso mūsų rankoms ir širdžiai. Paveikslai turi šansą išlikti ilgiau nei mes šiame bėgančiame, besiskubinančiame pasaulyje“, - teigia dailininkai.

Visi šie menininkai studijuodami nemąstė apie pedagoginę veiklą. Tačiau gyvenimas nebūtų įdomus, jeigu nepakoreguotų mūsų kelių. Šiandien visi jie kūrybingai dirba Kauno tautinės kultūros centre – vadovauja tautodailės studijoms. Dailininkai tapybos, grafikos, kitų meninių darbų virusu užkrečia vaikus, jaunuolius, be to, veda jiems ir suaugusiems edukacinius užsiėmimus.

Kaune gimusi dailininkė Vilma Kemzūraitė ir baigusi Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės institutą nė nemanė, kad meno paskirtį geriau suvokti jai padės vaikai. Juos moko savarankiškai pasigaminti akiai patrauklius pirmuosius darbus. Vilma pastebėjo, kad fantazijos galimybėmis vaikai, ko gero, yra nepralenkiami.

,,Mintis, idėja, įspūdis ilgai bręsta širdyje ir išsiskleidžia netikėtai, pati pasirinkdama jai tinkamą formą ir techniką. Kūryba - tai būsena, kurios negali visiškai valdyti. Tai būsena, kuri valdo tave patį...“, - teigia mokytoja Vilma Kemzūraitė.

Anykštietė Rita Grigauskienė Kauno kolegijoje įgijo dizainerio specialybę. Ji kuria interjerą, užsiima sienine tapyba, tapyba. Rita dalyvavo „Geriausio kūrinio“ parodoje Kaune (2008, 2009 m.), kelių autorių parodose Zapyškyje, Kėdainiuose, Kaune (2009, 2010 m.), 2008, 2010, 2011 m. surengė personalines parodas: „Be pradžios, be pabaigos“ Kauno architektų namuose, „Veidas. Tavo veidas“ Kauno menininkų namuose, „Žydėjimas“ Kauno tautinės kultūros centre.

Dailininkei Ritai Grigauskienei visa gražu, kas susiję su gamta. Tai ir liudija paskutinieji Ritos darbai, kuriuose telpa, anot jos, ,,ir kalba, ir mintis, ir jausmai.“ Pagaliau prisipažįsta, kad laisvė jai yra tas metas, kai gali kurti.

Nuo jūros į Kauną atvykusi Dalia Žiurkelienė ir dabar gimtajai Klaipėdai jaučia nostalgiją, nes ją vadina nuostabiausiu pajūrio miestu. Baigusi Vilniaus dailės akademiją, Dalia savo kūrybą sieja su fundamentaliomis žmogiškosiomis savybėmis – meile aplinkai, gėriui, tiesai ir sako:,, Esu dėmesinga koloritui, formai, linijai. Stengiuosi akcentuoti tai, kas šviesu, lengva. Stebiu gamtos išradingumą, jos spalvinį kitimą įvairiais metų laikais. Ji man - kūrybos ir įkvėpimo šaltinis.“

Tuo vadovaujasi ir dirbdama su įvairaus amžiaus vaikais. Gal todėl jos lankomoje tautodailės studijoje ,,Šlamutis“ net neturintys įgimtų gabumų, bet norintys draugauti su tapyba, grafika, piešia puikiai, o gabiausieji, dalyvavę ne viename respublikiniame konkurse pripažinti laureatais.

Gvidas Latakas pakerėtas dviejų mūzų – poezijos ir vaizduojamojo meno. Užsispyręs žemaitis iš Telšių, įgijęs juvelyro specialybę Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje, baigęs tapybos studijas Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės fakultete, neapleidžia nei tapybos, nei poezijos. Ir negali sakyti, kad žmogus blaškosi tarp dviejų meno sričių, ne. Jis paprasčiausiai gerai jaučiasi abejose. Parodose dalyvauja nuo 1997 m., nuo 2009 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys ir dirba tapybos, emalio, medalio meno srityse. 2005 m. I-oje tarptautinėje emalio bienalėje Vilniuje pelnė Vilniaus miesto savivaldybės sidabro medalį ir padėką, o 2009 m. už poezijos rinkinį ,,Kol išsiris varniukai“ poetui Gvidui Latakui skirta Zigmo Gėlės literatūrinė premija.

Per 15 pedagoginio darbo metų Gvidas surado kelią, kuriuo sėkmingai ir tikrai kūrybingai veda vaikus ir jaunuolius, tačiau yra įsitikinęs, kad pats nekurdamas, o tik mokytojaudamas negalėtų atskleisti mokiniams tiek daug meno paslapčių.

Belieka palinkėti šiems dailininkams lengvo potėpio, žingeidžių vaikų ir idėjų įgyvendinimo.

Osvalda Ivanauskienė,

Kauno tautinės kultūros centro direktorės pavaduotoja ugdymui

Nuotraukos

1 2

3 4

5

Additional information