2017 m. lapkričio 23 d. Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyks tarptautinė gerosios patirties sklaidos konferencija  „Tiksliųjų ir gamtos mokslų sintezė modernioje europinėje mokykloje“. Pradžia – 12 val.

Konferencija organizuojama įgyvendinant 2017-2018 m. m. Kauno „Saulės“ gimnazijos veiklos programą bei gimnazijos užsienio kalbų, tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinių grupių veiklos planus.

Kviečiame mokyklų vadovus, užsienio kalbų, tiksliųjų, gamtos mokslų mokytojus šiai konferencijai rengti pranešimus lietuvių arba užsienio kalbomis, pasidalinant gerąja patirtimi apie edukacinių inovacijų taikymą tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokose, tarpdalykinę integraciją su užsienio kalbomis; strateginėmis ir vadybinėmis iniciatyvomis mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui.

Taip pat kviečiame registruotis, pageidaujančius dalyvauti klausytojo teisėmis.

Priedai:

Konferencijos nuostatai

Pranešėjo anketa

Additional information