Birželio 16 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyko respublikinė mokslinė - praktinė konferencija „Aš myliu matematiką?!“, kurią Centras organizavo drauge su Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų ir Lietuvos matematikos mokytojų asociacijomis.

Konferencijoje buvo diskutuojama, kaip sudominti 1-8 klasių mokinius matematika bei pagerinti jų pasiekimus. Daugiau nei šimtas konferencijos dalyvių – Lietuvos mokyklų vadovų ir 1-8 klasių mokytojų – susidomėję klausėsi Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojo dr. Prano Gudyno, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininko dr. Dainiaus Dzindzalietos, Nacionalinės moksleivių akademijos direktoriaus ir KTU gimnazijos direktoriaus pavaduotojo Leono Narkevičiaus, dailininkų Jūratės Rutkauskaitės ir Gedimino Leonavičiaus, leidyklos TEV direktoriaus dr. Elmundo Žalio, Vilniaus universiteto doktorantės Dainos Gudonienės pranešimų. Prasmingos ir skatinančios pedagogus tobulėti buvo mokytojų praktikų Eduardo Juškos, Lino Vilčinsko, Alionos Barkauskienės, Mildos Lukoševičienės įžvalgos ir apibendrinta mokinių matematinio ugdymo patirtis.

Renginį vedė Lietuvos pradinio ugdymo mokyklų atstovų asociacijos prezidentė Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos direktorė Aušra Burbienė.

Dėkojame asociacijoms už bendradarbiavimą organizuojant konferenciją, rėmėjams -   UAB „Atata“ ir leidyklai „Šviesa“, visiems pranešėjams ir dalyviams.

Additional information